Аймгийн хөтөлбөрүүд
Багшийн хөгжил хөтөлбөр
...

2018-10-26 02:05:22

Дэлгэрэнгүй ...
Алтайн мянган харваач хөтөлбөр
...

2018-10-26 02:04:45

Дэлгэрэнгүй ...
Алтайн баялаг залуус хөтөлбөр
...

2018-10-26 02:03:51

Дэлгэрэнгүй ...
аваргыг аймагтаа аймгийн дэд хөтөлбөр
...

2018-10-26 02:02:33

Дэлгэрэнгүй ...
МАЛ ХУЛГАЙЛАХ ГЭМТ ХЭРЭГТЭЙ ТЭМЦЭХ ХӨТӨЛБӨР
...

2018-09-24 04:25:17

Дэлгэрэнгүй ...
Архи, согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох журам
...

2018-09-24 04:20:16

Дэлгэрэнгүй ...