УДИРДЛАГУУД

 

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

 БАЯРМАГНАЙН АЛТАЙБААТАР

Төгссөн сургууль: 

 • ГАА-ийн 12 жилийн II сургууль
 • 2002 он УБИС Биеийн тамирын багш, арга зүйч
 • 2010 он Удирдлагын академийн Төрийн удирдлагын менежер

 

Ажлын туршлага:

 • 2004-2005 он Есөнбулаг сумын ЗДТГ  мэргэжилтэн
 • 2011 он Тайшир-Гуулийн УЦС-Хүний нөөц
 • 2011-2015 он аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын  Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн Эрүүл мэнд, спортын бодлого хариуцсан мэргэжилтэн
 • 2015-2016 он аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын  Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн Эрүүл мэнд, спортын бодлого хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
 • 2016 он аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга

 

 

 

 

 

 

 

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

 ПОГНОЙН БААСАН

Төгссөн сургууль: 

 • ГАА-ийн 12 жилийн V сургууль
 • 2006 он ШУТИС-КТМС Мэдээллийн системийн менежмент
 • 2009 он ХУИС Бизнесийн удирдлагын магистр
 • 2012 он Удирдлагын академийн Төрийн удирдлагын менежер
 •  

Ажлын туршлага:

 • 2005-2006 онд Шинэжилэх ухаан техникийн их сургуулийн КТМС-ийн менежментийн танхимд хичээлийн туслах багш
 • 2006-2015  онд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого төлөлвлөлтийн хэлтсийн мэргэжилтэн
 • 20015-2016  онд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого төлөлвлөлтийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн
 • 2016 он аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт шинэжилгээ үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтсийн дарга

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

 ДАРЖААГИЙН БАТТАЙВАН

Төгссөн сургууль: 

 • ГАА-ийн 12 жилийн I сургууль
 • 2000 он Цагдаагийн академи  
 • 2009 он ХУИС Бизнесийн удирдлагын магистр
 • 2011 он Удирдлагын академийн менежер

 

Ажлын туршлага:

 • 2000-2010 он  аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын  Хууль, эрх зүйн хэлтсийн мэргэжилтэн
 • 2010 - 2016 он  аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын  Хууль, эрх зүйн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн
 • 2016 он аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын  Хууль, эрх зүйн хэлтсийн дарга 

 

 

 

 

 

 

 САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

ЧАРДАГИЙН ЖАРГАЛСАЙХАН

Төгссөн сургууль: 

 • ГАА-ийн 12 жилийн I сургууль
 • 1992 он Завхан дахь Худалдааны техникум
 • 1997 он МУИС-ийн Эдийн засгийн дээд сургууль

Ажлын туршлага:

 • 1992-2002 онд ГАА дахь Татварын хэлтсийн улсын байцаагч, ахлах байцаагч, тасгийн даргаар ажиллаж байсан 
 • 2002 он Алтай-Аудит ХХК-ний үүсгэн байгуулагч
 • 2004 он МУГЕГ СТБХ-ийн дарга
 • 2006 онд ГАА-ийн Гаалийн хорооны Ня-бо, ГУБ
 •  
 • 2016 онд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   НИЙГМИЙН БОДЛОГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

МӨНХИЙН ЭРДЭНЭБИЛЭГ

Төгссөн сургууль: 

 • ГАА-ийн 12 жилийн I сургууль
 • 1998 он МУИС-Ховд дахь салбар  багш мэргэжил
 • 2001 он Удирдлагын академи Нийгмийн удирдлагын менежер
 • 2006 он  ХУИС Бизнесийн удирдлагын магистер
 • 2013 он Удирдлагын академи Төрийн удирдлагын магистер

Ажлын туршлага:

 • 1998-2006 онд ГАА-ийн 5-р сургууль Монгол хэл, уран зохиолын багш 
 • 2006-2016 онд Хүүхэд , гэр бүл хөгжлийн хэлтсийн дарга
 • 2016 онд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга
 • 2017 онд Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын хэлтсийн дарга
НИЙТЭЛСЭН: 2017-08-26 16:15:23