Мэдээ мэдээлэл
МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.
...

2019-04-09 04:36:12

Дэлгэрэнгүй ...
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.
...

2019-04-09 04:29:21

Дэлгэрэнгүй ...
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАНГ ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗАРТ АЛБАН БИЧГЭЭР ХҮРГҮҮЛЛЭЭ
...

2019-03-31 15:00:07

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн 2018 оны хэрэгжилтийн дүнг хэлэлцэж, холбогдох байгууллагуудад үүрэг чиглэл өглөө.
...

2019-01-11 06:53:19

Дэлгэрэнгүй ...
СУМДЫН ДОТООД АЖИЛ, ШИЙДВЭРИЙН БИЕЛЭЛТ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН,БИЧИГ ХЭРГИЙН АЖИЛТНУУДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.
...

2018-10-23 07:05:05

Дэлгэрэнгүй ...
АГЕНТЛАГУУДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ-ШАЛГАЛТЫН ДҮНГ ТАНИЛЦУУЛЛАА.
...

2018-10-01 04:58:08

Дэлгэрэнгүй ...
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХЭЛТСҮҮДИЙН ДОТООД АЖИЛД ҮНЭЛЭЛТ, ДҮГНЭЛТ ӨГЧ АЖИЛЛАЛАА.
...

2018-09-11 00:54:22

Дэлгэрэнгүй ...
СУМ, АГЕНТЛАГИЙН 2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЛЭЭ.
...

2018-02-22 03:49:28

Дэлгэрэнгүй ...
ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮНЭЛГЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР
...

2018-01-24 15:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн 89 дүгээр тогтоолоор “Журам батлах тухай” 2013 оны 9 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 322 дугаар тогтоол хүчингүй болж, журам шинэчлэгдлээ.
...

2017-04-21 14:27:43

Дэлгэрэнгүй ...