Мэдээ мэдээлэл
СУМДЫН ДОТООД АЖИЛ, ШИЙДВЭРИЙН БИЕЛЭЛТ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН,БИЧИГ ХЭРГИЙН АЖИЛТНУУДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.
...

2018-10-23 07:05:05

Дэлгэрэнгүй ...
АГЕНТЛАГУУДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ-ШАЛГАЛТЫН ДҮНГ ТАНИЛЦУУЛЛАА.
...

2018-10-01 04:58:08

Дэлгэрэнгүй ...
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХЭЛТСҮҮДИЙН ДОТООД АЖИЛД ҮНЭЛЭЛТ, ДҮГНЭЛТ ӨГЧ АЖИЛЛАЛАА.
...

2018-09-11 00:54:22

Дэлгэрэнгүй ...
СУМ, АГЕНТЛАГИЙН 2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЛЭЭ.
...

2018-02-22 03:49:28

Дэлгэрэнгүй ...
ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮНЭЛГЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР
...

2018-01-24 15:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн 89 дүгээр тогтоолоор “Журам батлах тухай” 2013 оны 9 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 322 дугаар тогтоол хүчингүй болж, журам шинэчлэгдлээ.
...

2017-04-21 14:27:43

Дэлгэрэнгүй ...