Мэдээ мэдээлэл
Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн 89 дүгээр тогтоолоор “Журам батлах тухай” 2013 оны 9 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 322 дугаар тогтоол хүчингүй болж, журам шинэчлэгдлээ.
...

2017-04-21 14:27:43

Дэлгэрэнгүй ...