Мэдээ мэдээлэл
СУМ, АГЕНТЛАГИЙН 2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЛЭЭ.
...

2018-02-22 03:49:28

Дэлгэрэнгүй ...
ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮНЭЛГЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР
...

2018-01-24 15:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн 89 дүгээр тогтоолоор “Журам батлах тухай” 2013 оны 9 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 322 дугаар тогтоол хүчингүй болж, журам шинэчлэгдлээ.
...

2017-04-21 14:27:43

Дэлгэрэнгүй ...