ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

     Аймгийн ЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтсээс 2019 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдөр Эрүүл мэндийн газрын төрийн жинхэнэ албан хаагчдад “Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулахад анхаарах асуудал” сэдэвт сургалт зохион байгууллаа.

 

НИЙТЭЛСЭН: 2019-04-09 04:29:21