Дэлхийн банкны санхүүжилттэй Хөдөө аж ахуйн маркетинг төслөөс 15 мотоциклийг хүлээлгэн өглөө.
Дэлхийн банкны санхүүжилттэй Хөдөө аж ахуйн маркетинг төсөл нь тус аймгийн Цогт, Цээл, Бугат сумуудад хэрэгжиж байгаа бөгөөд өнөөдөр эдгээр сумдын мал эмнэлэг үржлийн тасаг, мал эмнэлэг, үржлийн үйлчилгээний нэгжүүдэд 15 мотоциклийг хүлээлгэн өглөө. 
 
 Тус төсөл  2014-2016 онд тус аймагт хэрэгжиж нийт 2,4 тэрбум төгрөгийн  хөрөнгө оруулалт хийгдсэн байна. 
 
 
 
 
 
НИЙТЭЛСЭН: 2017-05-08 12:01:23