ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭР, ХОРШОО, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Өнөөгийн байдал

 

     Аймагт 2009-2014 онд жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих, ажлын байр нэмэгдүүлэх зорилгоор улсын төсвөөс ЖДҮХС-ийн хөрөнгө оруулалтаар нийт 222 төсөлд 3 896.5 сая төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээлийн санхүүжилт хийгдсэн болно. Үүний дүнд 658 ажлын байр шинээр бий болж  317 ажлын байр хадгалагдсан байна.

 

2015 онд тус аймагт 300 сая төгрөгийн санхүүжилт хуваарилагдсан. Төсөл сонгон шалгаруулах дэд хороо нь аймгийн эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх болон орон нутгийн хөгжилд хувь нэмэр оруулах боломжтой, Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан нэн тэргүүнд хөрөнгө оруулан хөгжүүлэх төсөл арга хэмжээнүүдийг харгалзан үзэж, 10 төслийг сонгон шалгаруулаад байна. Одоогоор төслүүд арилжааны банкаар судлагдаж байна.

 

 Тайлант онд Жижиг дунд үйлдэврийг дэмжих сангийн Сумын бичил бизнес эрхлэгчийг дэмжих зээлд иргэд хамрагдаж 47,2 сая төгрөгийн зээл олгогдсон байна. Одоогоор Хөгжлийн банкний санхүүжилт хүлээгдэж байгаатай холбогдуулан зээлийн санхүүжилт хийгдэж эхлээгүй байна.

 

Улсын төсвөөс тус аймагт 2011-2014 онд нийт 3,7 тэрбум төгрөгийг хуваариласан бөгөөд жижиг дунд үйлдвэрийн сангийн хөрөнгө 1,3 тэрбум төгрөгөөр өссөн дүнтэй байна.

 

Аймгийн Аудитын газраас тус санд санхүү, нийцлийн аудит хийж нийт 665,9 гаруй сая төгрөгийн акт тавигдаж 202,3 сая төррөг барагдуулсан байна. Дээрх зөрчилийг арилгах зорилгоор тус сангийн дансны зарлагын гүйлгээг тодорхойгүй хугацаагаар хаагаад байна. Иймээс сум хөгжүүлэх санд тавигдсан актыг яаралтай барагдуулах шаардлагатай байна.

 

Аймгийн жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг дэмжих, борлуулалтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор жил бүр зохион байгуулдаг “Алтай түншлэл – 2016” үзэсгэлэн худалдааг 9 сарын 23-24-ны өдрүүдэд Алтай хотод зохион байгуулахаар төлөвлөн бэлтгэл ажлыг хангаж байна. Тус үзэсгэлэн худалдаагаар нийт 18 номинаци шалгаруулж урамшуулана. Иймээс Үзэсгэлэн худалдаанд сумын үйлдвэрлэгчдийг идэвхитэй оролцуулах шаардлагатай байна.

НИЙТЭЛСЭН: 2016-09-14 14:00:00