Дэд бүтэц
“Тайшир-Алтайн усан хангамжийн төсөл”-ийн ажлыг эхлүүлэх талаар Австри Улсын Холбооны Сангийн яамны Гадаад худалдаа, санхүүжилтийн газрын дарга Силвиа Макатай уулзалт хийлээ
...

2017-05-24 14:59:30

Дэлгэрэнгүй ...
Төв суурингийн өвөлжилтийн талаар
...

2016-09-14 10:39:20

Дэлгэрэнгүй ...