МАНДАЛ АЛТАЙ ХХК НЬ ГЭРЭЭГЭЭР ХҮЛЭЭСЭН ҮҮРГЭЭ ХАНГАЛТГҮЙ БИЕЛҮҮЛЖ БАЙНА.

2006 онд Мандал Алтай ХХК-тай байгуулсан аймгийн төвийн халаалтын системийг шинэчлэх гэрээний 3.2.5-д “Хэрэглэгчийн тав тухтай нөхцөлийг бүрдүүлж, Дулаан хангамжийн хэвийн горимыг гарах температур нь +115, буцах температур нь +70 градусаар хангаж ажиллана” гэж заасан боловч өнөөдөр бодит байдал дээр хамгийн ихдээ гарах температур нь +51, буцах температур нь +43 градусаар халааж байгаа нь гэрээгээр хүлээсэн үүргээ зөрчиж байна.

,

НИЙТЭЛСЭН: 2018-01-09 05:39:14