2018 ОНД БАЯНХАЙРХАН, БАЯНШАНД БАГТ ГЭР БҮЛИЙН ХЭРЭГЦЭЭНИЙ ЗОРИУЛАЛТААР ГАЗАР ЭЗЭМШСЭН ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД !!!

       Есөнбулаг сумын Засаг даргын 2018 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдрийн А/106 дугаар захирамжаар олгосон хугацаанд эзэмшсэн газартаа хашаа хатгаагүй иргэд 2019 оны 05 дугаар сарын 10-аас 06 дугаар сарын 10-ний хооронд буюу 1 сарын хугацаанд хашаа хатгахыг үүгээр мэдэгдэж байна. 

     Жич. Газрын даамалд мэдэгдэн захирамжаар олгосон кадастрын зураглалын дагуу эргэлтийн цэг тэмдэг суулгуулан хашаагаа хатгана уу. Хугацаандаа хашаа хатгаагүй тохиолдолд тухайн газрыг хүчингүй болгож дараагийн иргэнд эзэмшүүлнэ.

 

НИЙТЭЛСЭН: 2019-05-10 01:08:21