ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ХЭЛТСЭЭС 2018ОНЫ 11 САРЫН 15-НЫ БАЙДЛААР ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Манай хэлтэс 2018 онд 12 орон тоотойгоор үйл ажиллагаагаа явуулж “Стандартчилал, техникийн зохицуулалт тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай”, “Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай”, “Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай”, “Төрийн хяналт шалгалтын тухай”, “Эрдэнэсийн сангийн тухай” хуулиуд, тэдгээрийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарсан тогтоол, шийдвэрүүдийг орон нутагт хэрэгжүүлж, Засгийн газрын болон Стандарт, хэмжил зүйн газар, аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан ажлуудыг хийж гүйцэтгэж байна.

 

С

 

Хэмжүүр баталгаажуулалтын ажил:Механик хэмжлийн төрлөөр  нийт 415 аж ахуй нэгж иргэний 672 ширхэг хэмжих хэрэгсэл баталгаажуулсан. Үүнд: Жин-496ш, туухай-176 ш.

 Даралтын хэмжлийн төрлөөр нийт 25аж ахуй нэгж байгууллагын 208 ширхэгхэмжүүр баталгаажуулсан.  Үүнд: Цусны даралтын аппарат 178 ш,ажлын манометр 23 ш, автоклав- 7 ш

Эзэлхүүн багтаамжийн төрлөөр 323хэмжүүр хэмжих хэрэгсэл баталгаажуулалтанд хамрагдсан. Үүнд: Шатахуун түээгүүр- 232 ш , босоо металл сав- 8 ш,  мензурка- 3 ш , усны тоолуур 80 ш

Цахилгаан хэмжлийн төрлөөр 1 фазын тоолуур 276 ширхэг, 3 фазын тоолуур 15 ширхэг бүгд 201  тоолуурыг шалгаж баталгаажуулсан.

Баталгаажуулалтын ажил: Засгийн газрын 127-р тогтоолын 1 дүгээр хавсралтад заасан тохирлын баталгаанд заавал хамрагдах бүтээгдэхүүн үйлчилгээний жагсаалтын дагуу18 сум, 2 тосгоны нийт 263 үйлчилгээ буюу 135 хүнсний дэлгүүр, 35 ваар, зоогийн газар,  10 халуун ус, 7 авто тээврийн үйлчилгээ,  5 цахим тоглоомын газар,2 интернет кафе, 11 барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ,12 зочид буудал, 18 үсчин, гоо сайхан, 28 ШТС-ийн   үйлчилгээнд  тохирлын үнэлгээ хийж, стандартын шаардлага хангасан  6  нэрийн 154 үйлчилгээнд үйлчилгээнийТохирлын гэрчилгээ шинээр олгох буюу хугацааг сунгаж, 55 аж ахуй нэгж, иргэний 17 нэрийн 60 бараа бүтээгдэхүүн чанарын баталгаажуулалтанд хамрагдан 15 аж ахуй нэгж, иргэний 7 нэрийн 16 бүтээгдэхүүнд Бүтээгдэхүүний Тохирлын гэрчилгээ олгосон.

 

 

Стандартын салбар сан, сургалт мэдээллийн ажил:

Стандартын салбар сан нь 2018 онд 65 иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллагад 108  стандартаар үйлчлэв.

86 ш стандартыг татан авч стандартын фондоо баяжуулав.

Хэлтсийн мэргэжилтнүүд  320 аж ахуй нэгж, байгууллагын  915 хүнд байгууллагын үйл ажиллагаа болон “Стандарт бидний амьдралд”, “Хэмжилзүй таны амьдралд”, Тохирлын үнэлгээ, баталгаажуулалтын ажлын талаар, Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хууль  тогтоомж, шинэчлэн болон шинэчлэгдсэн   стандартын талаар сургалт мэдээлэл хийж, 10 төрлийн гарын авлага тараах материалыг тараан, 250 хүнээс байгууллагын үйл ажиллагаа, албан хаагчдын талаар санал асуулга авч дүнг нэгтгэн хамт олны хурлаар хэлэлцэн, цаашид анхаарах асуудлыг ажлын төлөвлөгөөнд тусган ажиллаж байна.

Сорьцын хяналтын ажил:

Аймгийн төв болон сумдын 650иргэнд сорьцын хяналтын үйл ажиллагаа зорилго, чиглэлийг танилцуулж, үнэт эдлэл, гоёл чимэглэл, эрдэнийн чулуу хэрхэн таних талаар гарын авлага материалаар хангав.

 

 

НИЙТЭЛСЭН: 2018-11-27 03:48:31