Эрүүл мэнд
“Сүрьеэгүй ирээдүйн төлөө хамтдаа” сургалт, хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдлаа.
...

2017-11-21 04:33:49

Дэлгэрэнгүй ...
"ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АНХАН ШАТНЫ ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ САЙЖРУУЛАХАД ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ҮҮРЭГ, ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА" СЭДЭВТ АЙМГИЙН ЗӨВЛӨЛГӨӨН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА
...

2016-12-12 11:45:50

Дэлгэрэнгүй ...
ЭМ СУДЛАЛЫН XIII ОЛИМПИАД
...

2015-12-04 05:01:04

Дэлгэрэнгүй ...