“ЦЭВЭР ОРЧИН-ЭРҮҮЛ АЛТАЙ” АЯНЫ АЖЛЫН ХЭСЭГ СУМДАД АЖИЛЛАЛАА

НҮБ-ын Хүүхдийн Сангийн сахүүжилтээр иргэдийн оролцоотой орчны бохирдлоос шалтгаалсан халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрүүл аюулгүй орчин бүрдүүлэх зорилгоор хэрэгжиж буй “Цэвэр орчин-Эрүүл Алтай” аяны хүрээнд Аймгийн ЗДТГ, Эрүүл мэндийн газар, БОАЖГ, ХГЦНСГЗ-тай хамтран сумдын айл өрх, албан байгууллагын орчны эрүүл ахуйг үнэлэх, нүхэн жорлон, бохирын цооног, хогийн савны суурь судалгаа хийж 900 гаруй хүнд мэдээлэл, 3600 өрхөд нөлөөллийн ажил зохион байгууллаа.

 

 

 

НИЙТЭЛСЭН: 2019-07-04 06:40:17