"ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АНХАН ШАТНЫ ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ САЙЖРУУЛАХАД ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ҮҮРЭГ, ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА" СЭДЭВТ АЙМГИЙН ЗӨВЛӨЛГӨӨН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

Тус зөвлөлгөөний гол зорилго нь эрүүл мэндийн байгууллага болон салбар дундын хамтын ажиллагааг сайжруулах бөгөөд тус зөвөлгөөнийг аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, Эрүүл мэндийн газар, Норвегийн тусламжийн байгууллага хамтран зохион байгууллаа. Зөвлөлгөөнд аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга, аймгийн ЗДТГ-ын Нийгмийн Бодлогын хэлтсийн дарга, Эрүүл мэндийн газрын мэргэжилтэнүүд, Сумдын Засаг дарга, сумдын Эрүүл мэндийн төвийн дарга зэрэг хүмүүс оролцлоо.

НИЙТЭЛСЭН: 2016-12-12 11:45:50