“БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГ БОЛОН ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ТАЙЛАГНАЛТ” СЭДЭВТ ЧАДАВХЖУУЛАХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

         Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтсээс  “Бодлогын баримт  бичиг, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт, тайлагналт” сэдэвт  чадавхжуулах сургалтыг  2019 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдөр зохион байгууллаа.

               Тус сургалтад Чандмань, Эрдэнэ сумдын Засаг даргын Тамгын газар, ерөнхий боловсролын сургууль,  цэцэрлэг, соёлын төв, эрүүл мэндийн төвийн 52 албан хаагч хамрагдсан болно.

НИЙТЭЛСЭН: 2019-03-12 07:55:33