АЙМГИЙН ЧАДАВХИ БЭХЖҮҮЛЭХ БАГ, ТОГТВОРТОЙ АМЖИРГАА-3 ТӨСЛИЙН СУРГАЛТ ҮРГЭЛЖИЛЖ БАЙНА

    Орон нутгийн хөгжлийн сангийн шинэ журмын хэрэгжилтийг ханган ажиллахад чиглэсэн гарын авлагын 1, 2-р бүлэг буюу Багийн засаг дарга, Багийн Иргэдийн нийтийн хурлын дарга, ОНХС-ийн ажлын хэсгийнхэнд зориулсан үйл ажиллагааг хэрхэн хэрэгжүүлж ажиллах тухай аргачлалын сургалт үргэлжилж байна.

     Сургалт энэ сарын 23-ны өдрийг хүртэл үргэлжлэх бөгөөд хуваарийн дагуу Дарви, Тонхил, Төгрөг сумдын тус бүр 10 хүн хамрагдлаа.

 

 

НИЙТЭЛСЭН: 2019-03-14 09:23:50