“Тайшир-Алтай” ус хангамжийн төслийн техник-эдийн засгийн үндэслэлийг шинэчлэн боловсруулж, засварлаж дууслаа

Говь-Алтай аймгийн иргэдийн ундны усны нөөцийн хүрэлцээ багассан, эрүүл мэндийн аюулгүй байдлын шаардлагыг үндэслэн “Тайшир-Алтай төслийг хэрэгжүүлж, эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн усны хэрэглээг нэмэгдүүлэх” ажлын хүрээнд Алтай хотын цэвэр усны хангамжийн асуудлаар “Тайшир-Алтай” ус хангамжийн төслийн техник-эдийн засгийн үндэслэлийг шинэчлэн боловсруулж, засварлаж дууслаа.

НИЙТЭЛСЭН: 2017-01-09 18:52:24