Монгол Улсын Их Хурлын Гишүүн ,Хууль Зүйн Байнгын Хорооны Дарга Ш.Раднаасэд аймгийн Есөнбулаг сумын амьжиргааны баталгаажих 1, 2-р төвшний 6-11 насны 210 хүүхдүүдэд ,төвшнөөс доогуур орлоготой айл өрхүүдийн сургуулийн насны хүүхдүүдэд хичээлийн хэрэгсэл х

Монгол Улсын Их Хурлын Гишүүн ,Хууль Зүйн Байнгын Хорооны Дарга Ш.Раднаасэд аймгийн Есөнбулаг сумын амьжиргааны баталгаажих 1, 2-р төвшний 6-11 насны 210 хүүхдүүдэд ,төвшнөөс доогуур орлоготой айл өрхүүдийн сургуулийн насны хүүхдүүдэд хичээлийн хэрэгсэл хувийн зүгээс хүргүүллээ.

Тэрээр иргэдийн ирээдүйн боловсролоо дээшлүүлэх, цагийн хөдөлмөр эрхлэх, өрхийн орлогоо нэмэгдүүлэх, ядуурлаас гарахад нь туслан дэмжих, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагаа явуулах тал дээр анхаарна хэмээн онцлоод эх орны ирээдүй болсон бяцхан хүүхэд багачуудад амжилт хүслээ.

НИЙТЭЛСЭН: 2017-08-25 17:10:40