33 багийн Засаг дарга нарыг унаажууллаа.

Монгол Улсын Их Хурлын Гишүүн ,Хууль Зүйн Байнгын Хорооны Дарга Ш.Раднаасэд , аймгийн удирдлагууд ОНТСанхүүжилтаар 33 багийн дарга нарт унааг нь хүлээлгэн өгч ажилд нь амжилт хүслээ.Төрийн анхан шатны нэгж болох багийн Засаг дарга нарт ажиллах нөхцөл бололцоог сайжруулж, унаагаар хангаж байгаа нь иргэдэд төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай хүргэхэд дэмжлэг болж байгаа юм.

НИЙТЭЛСЭН: 2017-09-18 09:56:18