ЭЕШ-2019 СОРИЛГЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ЭЕШ-2019 сорилго 3 дугаар сарын 11-15-ны өдрүүдэд явагдаж сорилгод элсэлтийн ерөнхий шалгалт өгөх 477 сурагч 11 хичээлээр хамрагдсан байна.

 

  Өдөр

 

Судлагдахуун

 

Цаг

Үргэлжлэх хугацаа

Сорилгод орсон сурагч

1

03 сарын11

Физик

16:00-17:40

100 минут

144

2

03 сарын 12

Хими

14:00-15:40

100 минут

126

3

Газарзүй

16:00-17:20

80 минут

10

4

Англи хэл

17:40-19:00

80 минут

261

5

03 сарын 13

Биологи

14:00-15:20

80 минут

131

6

Математик

16:00-17:40

100 минут

305

7

03 сарын 14

Монгол хэл

14:00-15:20

80 минут

326

8

Нийгмийн тухай мэдлэг

15:40-17:00

80 минут

298

9

Монголулсынтүүх

17:20-18:40

80 минут

15

10

Орос хэл

17:20-18:40

80 минут

3

11

03 сарын 15

МХБШ

15:00-16:40

100 минут

477

БҮГД

2096

 

Сорилгын дүн мэдээг нэгтгэж бүх сургуулиудад хүргүүлэн элсэлтийн ерөнхий шалгалтын бэлтгэлийг эрчимжүүлэх үүрэг чиглэл өгч ажиллалаа.

НИЙТЭЛСЭН: 2019-03-28 02:41:46