Санал авах булан
"Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, хүчингүй болгох, хяналт тавих журам"-ын төсөлд санал авч байна
...

2021-11-01 10:00:05

Дэлгэрэнгүй ...
ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭ ТОГТООСОН “АРХИ СОГТУУРУУЛАХ УНДАА ХУДАЛДАХГҮЙ ҮЙЛЧЛЭХГҮЙ ӨДӨР ТОГТООХ ТУХАЙ” АЙМИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ БАТЛАГДАХТАЙ ХОЛБОГДУУЛАН ИРГЭН ТАНЫ САНАЛЫГ АВЧ БАЙНА.
...

2018-11-28 08:54:10

Дэлгэрэнгүй ...
АЙМГИЙН АВЛИГЫН ЭСРЭГ ДЭД ХӨТӨЛБӨР
...

2017-05-08 17:24:55

Дэлгэрэнгүй ...
ЦӨӨН МАЛТАЙ МАЛЧИН ӨРХИЙГ МАЛЖУУЛАХ ЖУРАМ
...

2017-02-02 10:16:35

Дэлгэрэнгүй ...
Архи согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, хяналт тавих журамд санал авч байна
...

2017-01-27 17:21:13

Дэлгэрэнгүй ...
ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, ХУГАЦААГ СУНГАХ, ГАЗРЫН ЗОРИУЛАЛТЫГ ӨӨРЧЛӨХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМД САНАЛ АВАХ ТУХАЙ
...

2015-05-04 12:41:21

Дэлгэрэнгүй ...
БАРИЛГА УГСРАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ШААРДЛАГА ХАНГАХ АСУУДЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМД САНАЛ АВАХ ТУХАЙ
...

2015-05-04 12:14:51

Дэлгэрэнгүй ...
АЙМГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ БАРИЛГА БАРИХ ГАЗРЫН ЭРХ ОЛГОХ, БАРИЛГЫН ЭХ ЗАГВАР ЗУРАГ БАТЛАХ, БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖИЛ ЭХЛҮҮЛЭХ, АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМД САНАЛ АВАХ ТУХАЙ
...

2015-05-04 12:14:12

Дэлгэрэнгүй ...
ЖИЖИГ, ДУНД ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЭРХЛЭГЧДИЙГ ДЭМЖИХ ЖУРАМД САНАЛ АВАХ ТУХАЙ
...

2015-05-04 11:21:42

Дэлгэрэнгүй ...
САНАЛ, ХҮСЭЛТ ИЛГЭЭХ
...

2014-10-21 12:41:25

Дэлгэрэнгүй ...