АЙМГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ БАРИЛГА БАРИХ ГАЗРЫН ЭРХ ОЛГОХ, БАРИЛГЫН ЭХ ЗАГВАР ЗУРАГ БАТЛАХ, БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖИЛ ЭХЛҮҮЛЭХ, АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМД САНАЛ АВАХ ТУХАЙ
ФАЙЛЫГ ҮЗЭХ

1.1 Алтай хотын нутаг дэвсгэрт барилга барих зориулалтаар газрын эрх олгох, барилгын эх загвар зураг батлах, техникийн нөхцөл олгох, барилга угсралтын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгох, барилгыг ашиглалтад оруулах үйл ажиллагаатай холбоотой үүсэх харилцааг энэхүү журмаар зохицуулна.
1.2 Журмын 1.1-д заасан үйл ажиллагаатай холбоотой зөвшөөрөл олгох асуудлыг эрх бүхий байгууллагууд хариуцан хэрэгжүүлнэ.

Төслийг файлыг үзэх хэсэг дээр дарж үзнэ үү.

НИЙТЭЛСЭН: 2015-05-04 12:14:12