БАРИЛГА УГСРАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ШААРДЛАГА ХАНГАХ АСУУДЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМД САНАЛ АВАХ ТУХАЙ
ФАЙЛЫГ ҮЗЭХ

1.1. Алтай хотын нутаг дэвсгэрт Газрын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хүрээнд газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг шилжүүлэх, гэрчилгээний хугацаа сунгах, газар ашиглалтын зориулалтыг өөрчлөх шийдвэр гаргах үйл ажиллагааг зохицуулахад энэхүү журмын зорилго оршино.
1.2. Журмыг аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар, сумдын газрын даамлууд үйл ажиллагаандаа мөрдөн ажиллана.

 

ТӨСЛИЙГ БҮРЭН ЭХЭЭР НЬ ФАЙЛЫГ ҮЗЭХ ХЭСГЭЭС ХАРНА УУ.

НИЙТЭЛСЭН: 2015-05-04 12:14:51