ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГӨ, АГНУУРИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСАНЫ ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
ФАЙЛЫГ ҮЗЭХ
НИЙТЭЛСЭН: 2015-02-16 11:24:55