ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТ ӨГӨХ ХУВААРЬ ГАРЛАА

Төрийн жинхэнэ албаны нөөц бүрдүүлэх ерөнхий шалгалтыг Говь-Алтай аймагт 2020 оны 11 дүгээр сарын 6, 7, 8-ны өдрүүдэд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 3 дугаар байрны "Сургалтын танхим"-д зохион байгуулна. Төрийн албаны Ерөнхий шалгалтад бүртгүүлсэн иргэн Та шалгалт өгөх хуваарь болон бүртгэлийг баталгаажуулсан хуудсаа дараах зааврын дагуу Төрийн албаны зөвлөлийн www.csc.gov.mn сайтаас татаж авна уу

НИЙТЭЛСЭН: 2020-11-03 17:08:45