Хууль эрх зүй
Төрийн байгууллагуудын харуул хамгаалалт хариуцсан албан хаагч, жолооч нарт зориулсан “Сахилга, хариуцлага-аюулгүй байдал” сэдэвт эрх зүйн сургалт зохион байгууллаа.
...

2018-12-17 03:39:57

Дэлгэрэнгүй ...
“ШУДАРГА АЮУЛГҮЙ НИЙГЭМД ХҮҮХЭД БИДНИЙ ОРОЛЦОО” СЭДЭВТ ГАР ЗУРГИЙН УРАЛДААНЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.
...

2018-12-11 04:26:57

Дэлгэрэнгүй ...
АВЛИГЫН ЭСРЭГ ОЛОН УЛСЫН ӨДӨР, ХҮНИЙ ЭРХИЙН ӨДӨР, ЖЕНДЕРТ СУУРИЛСАН ХҮЧИРХИЙЛЭЛТЭЙ ТЭМЦЭХ 16 ХОНОГИЙН АЯНЫ ХҮРЭЭНД “ШУДАРГА ЁС, ХҮЧИРХИЙЛЭЛГҮЙ НИЙГМИЙН ТӨЛӨӨ ХҮҮХЭД БИДНИЙ ОРОЛЦОО” СЭДЭВТ ДЭВЖЭЭ ТЭМЦЭЭН ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
...

2018-12-11 04:22:50

Дэлгэрэнгүй ...
Есөнбулаг сумын багийн иргэдэд эрх зүйн сургалт зохион байгууллаа.
...

2018-11-30 08:12:55

Дэлгэрэнгүй ...
“Ногоон гэрэл цагаан шугам-2018” тэмцээн зохион байгууллаа.
...

2018-11-28 08:44:27

Дэлгэрэнгүй ...
Есөнбулаг сумын багийн иргэдийн дунд “Хэрэглэгч та хаан-2018” гар бөмбөгийн тэмцээн зохион байгууллаа.
...

2018-11-28 08:41:24

Дэлгэрэнгүй ...
АЙМГИЙН БИЕИЙН ТАМИР СПОРТЫН ГАЗРЫН “А” ЗААЛАНД ЗОЧИЛБОЛ ТА ЯМАР ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНДЭЭ ҮНИЙН ХӨНГӨЛӨЛТ, ЧӨЛӨӨЛӨЛТ ЭДЛЭХ, УРАМШУУЛАЛ АВАХ БОЛОМЖТОЙ ВЭ?
...

2018-03-13 08:03:36

Дэлгэрэнгүй ...
АРХИДАН СОГТУУРАХТАЙ ТЭМЦЭХ АЖЛЫГ ЭРЧИМЖҮҮЛЭХ ТАЛААР ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИТ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ДАРГА, ЗАХИРАЛ, ЭРХЛЭГЧ НАРТ АЛБАН ШААРДЛАГА ХҮРГҮҮЛЛЭЭ.
...

2018-01-05 03:14:51

Дэлгэрэнгүй ...
АТГ-ЫН АЛБАН ХААГЧИД ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГТ АЖИЛЛАЖ БАЙНА.
...

2017-11-03 13:16:54

Дэлгэрэнгүй ...
ЭРҮҮГИЙН ХУУЛЬ, ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ, ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ, ЗӨРЧИЛ ШАЛГАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ,ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ТУХАЙ, ПРОКУРОРЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАХ ХҮРЭЭНД ОРОН НУТАГТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА.
...

2017-06-18 11:08:44

Дэлгэрэнгүй ...