Хууль эрх зүй
ТҮРЭЭСИЙН ОРОН СУУЦЫГ ӨМЧЛҮҮЛЭХ ЖУРАМ
...

2019-06-18 01:25:49

Дэлгэрэнгүй ...
“ХУУЛЬЧИЙН ПРО БОНО ӨДӨР-2019” ӨДӨРЛӨГИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА
...

2019-05-01 04:20:03

Дэлгэрэнгүй ...
“ХУУЛЬЧИЙН ПРО БОНО ӨДӨР-2019” ӨДӨРЛӨГИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА
...

2019-05-01 04:19:56

Дэлгэрэнгүй ...
ХУУЛЬ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХ ӨДӨРЛӨГ БОЛНО.
...

2019-04-29 02:08:22

Дэлгэрэнгүй ...
Татварын багц хуулийн онцлох 10 заалт
...

2019-03-26 07:01:46

Дэлгэрэнгүй ...
Төрийн байгууллагуудын харуул хамгаалалт хариуцсан албан хаагч, жолооч нарт зориулсан “Сахилга, хариуцлага-аюулгүй байдал” сэдэвт эрх зүйн сургалт зохион байгууллаа.
...

2018-12-17 03:39:57

Дэлгэрэнгүй ...
“ШУДАРГА АЮУЛГҮЙ НИЙГЭМД ХҮҮХЭД БИДНИЙ ОРОЛЦОО” СЭДЭВТ ГАР ЗУРГИЙН УРАЛДААНЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.
...

2018-12-11 04:26:57

Дэлгэрэнгүй ...
АВЛИГЫН ЭСРЭГ ОЛОН УЛСЫН ӨДӨР, ХҮНИЙ ЭРХИЙН ӨДӨР, ЖЕНДЕРТ СУУРИЛСАН ХҮЧИРХИЙЛЭЛТЭЙ ТЭМЦЭХ 16 ХОНОГИЙН АЯНЫ ХҮРЭЭНД “ШУДАРГА ЁС, ХҮЧИРХИЙЛЭЛГҮЙ НИЙГМИЙН ТӨЛӨӨ ХҮҮХЭД БИДНИЙ ОРОЛЦОО” СЭДЭВТ ДЭВЖЭЭ ТЭМЦЭЭН ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
...

2018-12-11 04:22:50

Дэлгэрэнгүй ...
Есөнбулаг сумын багийн иргэдэд эрх зүйн сургалт зохион байгууллаа.
...

2018-11-30 08:12:55

Дэлгэрэнгүй ...
“Ногоон гэрэл цагаан шугам-2018” тэмцээн зохион байгууллаа.
...

2018-11-28 08:44:27

Дэлгэрэнгүй ...