АРХИДАН СОГТУУРАХТАЙ ТЭМЦЭХ АЖЛЫГ ЭРЧИМЖҮҮЛЭХ ТАЛААР ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИТ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ДАРГА, ЗАХИРАЛ, ЭРХЛЭГЧ НАРТ АЛБАН ШААРДЛАГА ХҮРГҮҮЛЛЭЭ.

Архидан согтуурахтай тэмцэх ажлыг эрчимжүүлж, төрийн албан хаагчдын ажлын хариуцлага, сахилга, дэг журмыг өндөржүүлэх зорилгоор Төрийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдийн дарга, захирал эрхлэгч, нарт албан шаардлага хүргүүллээ. Тус албан шаардлагын хэрэгжилтийн явцыг улирал бүр тайлагнаж ажиллахыг дээрх албан тушаалтнуудад үүрэг чиглэл өглөө.

НИЙТЭЛСЭН: 2018-01-05 03:14:51