АЙМГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2018 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН НАРИЙВЧИЛСАН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

АЙМГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2018 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН НАРИЙВЧИЛСАН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ЭНДЭЭС ТАТАЖ АВНА УУ.

НИЙТЭЛСЭН: 2018-04-11 03:03:39