АЙМГИЙН ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ-ШАЛГАЛТ ХИЙЛЭЭ.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 01 дүгээр албан даалгавар, 2018 оны 258 дугаар тогтоол, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын 2018 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдрийн 255 дугаар тушаалыг хэрэгжүүлэх зорилгоор аймгийн Засаг даргын 2018 оны А/371 дүгээр захирамжаар аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргаар ахлуулсан 29  хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг байгуулан 09 дүгээр сарын 10-13-ны өдрүүдэд Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний 21 хэрэгжүүлэгч агентлаг, хөдөөгийн 17 сум, 2 тосгоны 107 байгууллага, аймгийн төв Есөнбулаг сумын Засаг даргын Тамгын газар болон тус сумд үйл ажиллагаа явуулж буй боловсрол, соёл, эрүүл мэндийн 25 байгууллага, төрийн болон орон нутгийн өмчит байгууллагууд болох “Гэгээн нуур цэвэр ус”, “Ундарга-Алтай” ОНӨААТҮГ-ууд, “Алтай-Улиастайн эрчим хүчний систем”, “ГА-АЗЗА” ТӨХК-ууд, Авто тээврийн төв, Алтай хотын тохижилт үйлчилгээний газар нийт 160 байгууллагын үйл ажиллагаанд үнэлэлт дүгнэлт өгч ажиллалаа.

Хяналт, шалгалтын дүнг Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт хүргүүлсэн бөгөөд шалгалтад хамрагдсан байгууллагуудын үйл ажиллагаатай холбогдуулан цаашид авах арга хэмжээний талаарх зөвлөмжийг өгч хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллахаар боллоо.

 

НИЙТЭЛСЭН: 2018-09-19 03:53:24