ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН 2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙН ТАЛААР ИРГЭДЭЭС ӨГСӨН ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЗӨВЛӨМЖИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

НИЙТЭЛСЭН: 2018-07-06 01:35:45