Зар мэдээ
АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САН, ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2020 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ХӨТӨЛБӨР ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ИРГЭДЭЭС АВАХ САНАЛ АСУУЛГА
...

2019-11-20 11:36:38

Дэлгэрэнгүй ...
ОЛОН НИЙТИЙН ОРОЛЦООТОЙ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНД САНАЛ АВАХ ЖИШИГ БАРИМТ БИЧИГ
...

2019-07-31 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
ТА БҮХНИЙГ БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА.
...

2019-06-06 02:10:05

Дэлгэрэнгүй ...
“ЗҮҮН ХОЙД АЗИЙН ЗАЛУУ УДИРДАГЧ ФОРУМ-2019” ОЮУТАН ЗАЛУУС ТА БҮХНИЙГ УРЬЖ БАЙНА
...

2019-05-24 09:15:29

Дэлгэрэнгүй ...
ТӨСӨЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ЗАР
...

2019-05-24 03:30:01

Дэлгэрэнгүй ...
Удирдлагын академийн төгсөгчдийн бүртгэл явагдаж байна.
...

2019-05-07 01:51:46

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт Ус, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн зөвлөх ажилтан сонгон шалгаруулж авна.
...

2019-05-06 03:33:23

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт Ус, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн зөвлөх ажилтан сонгон шалгаруулж авна.
...

2019-04-26 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
ЦОГТ СУМЫН БАЯНТООРОЙ ТОСГОНЫ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬД НЯГТЛАН БОДОГЧ СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА.
...

2019-04-17 07:19:25

Дэлгэрэнгүй ...
“МОНГОЛ УЛСЫН 10 АЙМГИЙН ТӨВИЙН ДУЛААН ХАНГАМЖИЙГ САЙЖРУУЛАХ ТӨСӨЛ”-ИЙН ХҮРЭЭНД ХИЙГДЭЖ БАЙГАА ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ТӨВД ДУЛААНЫ СТАНЦ БАРЬЖ АШИГЛАХ ТӨСЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН НАРИЙВЧИЛСАН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮР ДҮНГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА, ОЛОН НИЙТИЙН НЭЭЛ
...

2019-03-11 03:37:58

Дэлгэрэнгүй ...