УДИРДЛАГЫН АКАДЕМИЙН ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ МЕНЕЖМЕНТ, НИЙТИЙН УДИРДЛАГА, БИЗНЕСИЙН УДИРДЛАГААР МЭРГЭШҮҮЛЭХ ДИПЛОМЫН СУРГАЛТАД ЭЛСЭЛТ АВНА

Элсүүлэх мэргэшлийн чиглэл, суралцах хэлбэр:

o   Төрийн захиргааны менежмент /өдөр, гараг, улирал/

o   Бизнесийн удирдлага /өдөр, гараг, улирал/

o   Нийтийн удирдлага /гараг /

 

Суралцах хэлбэр, хугацаа

o   Өдрийн сургалт – 1 жил

o   Гарагийн сургалт – 1,3 жил

o   Улирлын сургалт – 1 жил

Ÿ  Өдөр”, “Гараг”-ийн сургалтад Улаанбаатар хотоос,

Ÿ  “Улирал”-ын сургалтад орон нутгаас сонсогч элсүүлнэ.

Сургалтын төлбөр

o   Мэргэшүүлэх дипломын сургалтын “Өдөр”-ийн хэлбэр:

§  2’247’000 төгрөг.

o   Мэргэшүүлэх дипломын сургалтын “Гараг”-ийн хэлбэр:

§  2’499’000 төгрөг.

o   Мэргэшүүлэх дипломын сургалтын “Улирал”-ын хэлбэр:

§  2’373’000 төгрөг.

Элсэгчдэд тавигдах шаардлага, бүрдүүлэх материал

1.    Их, дээд сургуулийг бакалаврын зэрэгтэй төгссөн диплом, хавсралтын хамт (эх хувь)

2.    Иргэний үнэмлэх (эх хувь)

3.    Шалгалтын хураамж: - 15000 төгрөг

Элсэлтийн шалгалтын бүртгэлийн хугацаа

-       Улаанбаатар хотод 2016 оны 10 дугаар сарын 10-21-ний өдрүүдэд 09:00-12:00, 13:00-17:00 цагт Удирдлагын Академийн хичээлийн төв байрны 104 тоотод

-       Орон нутагт 2016 оны 10 дугаар сарын 10-22-ны өдрүүдэд Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын байранд тус тус бүртгэнэ.

Элсэлтийн шалгалт 2016.10.23-ны Ням гарагт болно.

Холбоо барих утас: 70132094

Веб хаяг:  www.naog.gov.mn

НИЙТЭЛСЭН: 2016-09-27 09:15:00