Байгууллагууд
Мэдээ мэдээлэл
ТУСГАЙ ХЭРЭГЦЭЭТ ХҮҮХДҮҮДИЙН ЭЦЭГ ЭХТЭЙ ХИЙХ ЗӨВЛӨЛДӨХ УУЛЗАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
...

2017-05-03 17:37:17

Дэлгэрэнгүй ...
"Иргэдийн боловсролын шинэчлэлийн асуудал" сэдэвт хэлэлцүүлэг хийлээ
...

2017-01-20 21:46:01

Дэлгэрэнгүй ...