ТУСГАЙ ХЭРЭГЦЭЭТ ХҮҮХДҮҮДИЙН ЭЦЭГ ЭХТЭЙ ХИЙХ ЗӨВЛӨЛДӨХ УУЛЗАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн эцэг эхтэй уулзаж тэдний санаа бодлыг сонсож, тулгамдаж буй асуудлаар ярилцаж сэтгэлзүйн зөвлөгөө өгч цаашид хамтран ажиллах зорилго дэвшүүлэн 2017 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдөр Аймгийн Засаг Даргын Тамгын газрын хурлын танхимд 14 цагт нийт 50 эцэг эхчүүдийг хамруулан амжилттай зохион байгуулсан. 
Тус уулзалтыг Дэлхийн Зөн Олон Улсын байгууллага, Насан туршийн боловсролын төв, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар хамтран хэрэгжүүллээ.

НИЙТЭЛСЭН: 2017-05-03 17:37:17