"Иргэдийн боловсролын шинэчлэлийн асуудал" сэдэвт хэлэлцүүлэг хийлээ

НТБ-ын үндэсний төвийн баримталж буй 5 чиглэл өөрчлөгдөж

1. Эрүүл мэнд

2. Улс төр

3. Санхүү, эдийн засаг

4. Иргэний эрх зүй

5. Гэр бүл нийгэм

6. Бичиг үсэг гэсэн 6 чиглэлтэй болсонтой холбогдуулан Говь-Алтай аймгийн НТБ-ын төв нь 8 багийн 95 иргэн Төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын төлөөлөгчдийг урилгаар урьж "Иргэдийн боловсролын шинэчлэлийн асуудал" сэдэвт хэлэлцүүлэг хийлээ.

НИЙТЭЛСЭН: 2017-01-20 21:46:01