АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ

      ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ

ВАНЧИГ ОВОГТОЙ РЭНЦЭНДОРЖИЙН ТОВЧ НАМТАР

   1. Овог, нэр: ВАНЧИГ РЭНЦЭНДОРЖ

   2. Төрсөн огноо:1977.10.21

   3. Ургийн овог: Бэсүд     

   4. Төрсөн газар: Говь-Алтай аймаг,  Есөнбулаг сум

   5.  Ам бүл: Ам бүл 4, эхнэр хүүхдүүдийн хамт

   6. Нийгмийн гарал: Сэхээтэн

   7. Боловсрол: Дээд

 

 -1985-1995 онд Говь-Алтай аймгийн 10-н жилийн 1-р сургууль

 -1995-1999 онд Цагдаагийн дээд сургууль

 -2007-2008 онд Удирдлагын академи Төрийн удирдлагын менежер  

13. Урьд болон одоо эрхэлж байсан албан тушаал /он дарааллаар/

 

-       1999-2000 онд Говь-Алтай аймгийн Цагдаагийн газар хэлтсийн төлөөлөгч

-       2000-2002 онд Говь-Алтай аймгийн Цагдаагийн газар хэлтсийн Эрэн сурвалжлалт хариуцсан төлөөлөгч

-       2002-2003 онд Говь-Алтай аймгийн Цагдаагийн газар хэлтсийн Хэрэг бүртгэгч

-       2003-2007 онд Говь-Алтай аймгийн Цагдаагийн газар хэлтсийн Ахлах хэрэг бүртгэгч

-       2007-2011 онд Говь-Алтай аймгийн ИТХ Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга

-       2016-оноос Говь-Алтай аймгийн Засаг даргын орлогч

НИЙТЭЛСЭН: 2018-09-17 07:00:09