АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ

ЖИГЖИДСҮРЭН ОВОГТОЙ ГАНБАТЫН ТОВЧ НАМТАР

   1. Овог, нэр: ЖИГЖИДСҮРЭН ГАНБАТ

   2. Төрсөн огноо:1974.02.03

   3. Ургийн овог: Холбооч     

   4. Төрсөн газар: Говь-Алтай аймаг,  Есөнбулаг сум

   5.  Ам бүл: Ам бүл 4, эхнэр хүүхдүүдийн хамт

   6. Нийгмийн гарал: Сэхээтэн

   7. Боловсрол: Дээд

 

    -1982-1992 онд Говь-Алтай аймгийн 10-н жилийн 1-р сургууль

    -1996-2000 онд Монгол Улсын Их Сургууль

     -2006-2007 онд Удирдлагын академи Төрийн удирдлагын менежер  

     13. Урьд болон одоо эрхэлж байсан албан тушаал /он дарааллаар/

-      2000-2002 онд Алтай трейтин ХХК-нд  Менежер

-       2002-2013 онд Эрдэнэт хивс ХХК-нд Салбарын захирал

-       2006-2008 онд Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг сумын Засаг даргын Орлогч

-       2008-2017 онд Говь-Алтай аймгийн Говь-Ноос ХХК-ий Захирал

-       2013-2016 онд Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг сумын Засаг дарга

-       2016-оноос Говь-Алтай аймгийн Засаг даргын орлогч

НИЙТЭЛСЭН: 2018-09-17 07:01:01