СУМДЫН ЗАСАГ ДАРГА НАРЫН ТАНИЛЦУУЛГА

 Алтай сумын Засаг дарга Д.Цэрэвсамбуу                                              Баян-Уул сумын Засаг дарга Э.Нямбаатар

             Бигэр сумын Засаг дарга Ш.Лхаасүрэн                                             Бугат сумын Засаг дарга Я.Мятав

   Дарив сумын Засаг дарга М.Ганбаатар                                             Дэлгэр сумын Засаг дарга С.Уранчимэг

Жаргалан сумын Засаг дарга Д.Баярсайхан                                            Тайшир сумын Засаг дарга Б.Цэдэвсүрэн

      Тонхил сумын Засаг дарга Р.Даваадорж                                              Төгрөг сумын Засаг дарга Л.Алтангэрэл

 Халиун сумын Засаг дарга Т.Алтансүх                                                   Хөхморьт сумын Засаг дарга Н.Үйтүмэн

     

Цогт сумын Засаг дарга Л.Насанбуян                                                   Цээл сумын Засаг дарга Г.Цанжид 

 

Чандмань сумын Засаг дарга  Н.Дагвадорж                                                    Шарга сумын Засаг дарга М.Тунгалагтамир   

  Эрдэнэ сумын Засаг дарга П.Нямдаваа                                                              Есөнбулаг сумын Засаг дарга бөгөөд

                                                                                                                                                Алтай хотын захирагч Ш.Дагва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НИЙТЭЛСЭН: 2017-02-09 14:31:19