Мэдээ мэдээлэл
“ХАЛААСАНД БУС ХЭТЭВЧИНД, ОВООНД БУС ХЭРЭГЛЭЭНД” АЯН ҮРГЭЛЖИЛЖ БАЙНА
Говь-Алтай аймгийн нийт иргэд ээ Монголбанкнаас санаачлан үндэсний мөнгөн тэмдэгт-төгрөгийн зөв зохистой хэрэглээг дэлгэрүүлэх, мөнгөн тэмдэгтийн насжилтыг уртасгах зорилгоор “Халаасанд бус хэтэвчинд, овоонд бус хэрэглээнд” аяныг өрнүүлж байна. ...

2020-09-04 17:41:46

Дэлгэрэнгүй ...
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ ДАХЬ БАНКНЫ САЛБАРЫН ТОЙМ, КОВИД-19 ҮЕД МОНГОЛБАНКНААС АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ НӨЛӨӨ
Ковид-19 цар тахал эхлэхээс өмнө буюу 2019 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөртэй харьцуулахад банкуудын актив11,198.8 сая төгрөгөөр буюу 8.3%-иар, зээлийн үлдэгдэл 10,130.6 сая төгрөгөөр буюу 7.9%-иар буурсан бол хадгаламж, харилцахын хэмжээ өсжээ. ...

2020-08-26 16:02:05

Дэлгэрэнгүй ...
“ХАЛААСАНД БУС ХЭТЭВЧИНД, ОВООНД БУС ХЭРЭГЛЭЭНД” АЯНЫГ ЭХЛҮҮЛЛЭЭ
Монголбанкнаас санаачлан үндэсний мөнгөн тэмдэгт-төгрөгийн зөв зохистой хэрэглээг дэлгэрүүлэх, мөнгөн тэмдэгтийн насжилтыг уртасгах зорилгоор “Халаасанд бус хэтэвчинд, овоонд бус хэрэглээнд” аяныг эхлүүлж байна. Аяны хүрээнд Монголбанкны төв, орон нутаг дахь салбар, хэлтэс, арилжааны банкууд хамтран иргэдэд мөнгөн тэмд...

2020-08-12 09:57:27

Дэлгэрэнгүй ...
ЧАНАРГҮЙ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ /2020.03.31/
Нийт зээлийн үлдэгдлийн 0.8 хувь буюу 1.0 тэрбум төгрөгийн зээл хугацаа хэтэрсэн, мөн 0.8 хувь буюу 1.0 тэрбум төгрөгийн зээл чанаргүй ангилалд шилжсэн байна. Чанаргүй зээлийн нийт зээлд эзлэх хувь 2018 оны эхний улиралтай харьцуулахад 0.4 хувиар буурсан ч 2019 оны мөн үеийнхээс 0.1 хувиар өссөн байна. ...

2020-04-24 16:15:28

Дэлгэрэнгүй ...
САНХҮҮГИЙН ЛУЙВРААС СЭРГИЙЛЭХИЙГ УРИАЛСАН “НЯГТЛАХ ТУСАМ АЮУЛГҮЙ” АЯНЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ ЭХЭЛЛЭЭ
Монголбанкнаас Цагдаагийн ерөнхий газар, арилжааны банкуудтай хамтран хэрэгжүүлсэн “Ятгах тусам нягтал” аяны үргэлжлэл болгон “Нягтлах тусам аюулгүй” аяныг 2020 оны 4 дүгээр сарын 20-ны өдрөөс 06 дугаар сарын 20-ны өдрийг дуустал зохион байгуулахаар боллоо. Энэ удаагийн аяныг хэрэгжүүлэхэд Монголбанк, Цагдаагийн ерөнхи...

2020-04-22 17:05:11

Дэлгэрэнгүй ...
Монголбанкны Мөнгөний бодлогын хорооны 2020 оны 4 дүгээр сарын 13-ны өдрийн ээлжит бус хурлаар эргэн төлөлт нь хүндрэлд орсон зээлдэгчийн хэрэглээний зээлийн хугацааг 12 хүртэлх сараар сунгах шийдвэр гаргалаа.
Монголбанкны Мөнгөний бодлогын хорооны 2020 оны 4 дүгээр сарын 13-ны өдрийн ээлжит бус хурлаар 1) бодлогын хүүг 1 нэгж хувиар бууруулж 9 хувьд хүргэх, 2) эргэн төлөлт нь хүндрэлд орсон зээлдэгчийн хэрэглээний зээлийн хугацааг 12 хүртэлх сараар сунгах шийдвэр гаргалаа....

2020-04-15 10:38:00

Дэлгэрэнгүй ...
2006 ОНЫ 20000 ТӨГРӨГИЙН ДЭВСГЭРТИЙГ ГҮЙЛГЭЭНЭЭС ТАТНА
Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн тушаалаар 2006 онд үйлдвэрлэгдсэн 20,000-тын дэвсгэртүүдийг 2020 оны гуравдугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн гүйлгээнээс татахаар боллоо. 2006 оны энэхүү дэвсгэрт нь олон нийтэд зориулсан түвшний хамгаалалтын элемент хангалтгүй байдгаас уг дэвсгэртийг ихэвчлэн хуурамчаар үйлдэж байна....

2020-02-13 10:26:14

Дэлгэрэнгүй ...
ШИНЭЧИЛСЭН ХАМГААЛАЛТЫН ЭЛЕМЕНТ БҮХИЙ МӨНГӨН ТЭМДЭГТҮҮДИЙГ ГҮЙЛГЭЭНД ГАРГАНА
Монголбанк нөөцийг нь дахин бүрдүүлэх шаардлагатай болсон 50, 20000 төгрөгийн дэвсгэртүүдэд орчин үеийн технологи бүхий хамгаалалтын шинэ элементүүдийг оруулан шинэчлэн сайжруулж, гүйлгээнд гаргахаар боллоо....

2020-02-13 10:21:04

Дэлгэрэнгүй ...
“ ЯТГАХ ТУСАМ НЯГТАЛ” аян хэрэгжиж эхэллээ
Монголбанк, Цагдаагийн Ерөнхий газрын мөрдөн байхцаах алба, Монголын банкны холбоо хамтран иргэд, олон нийтэд чиглэсэн санхүүгийн залилан, луйвраас сэрэмжлүүлэх зорилго бүхий “Ятгах тусам нягтал” аяныг эхлүүллээ. ...

2020-01-17 16:04:54

Дэлгэрэнгүй ...
МОНГОЛБАНКНЫ АЛТ ХУДАЛДАН АВАХ ХАНШ
...

2019-08-06 02:41:34

Дэлгэрэнгүй ...