Мэдээ мэдээлэл
Мэдээллийн өдөрлөг- Номын уншлага аймгийн номын санд зохион байгуулагдлаа
Үндэсний хэмжээнд хэрэгжиж буй “Олон нийтийн санхүүгийн суурь мэдлэгийг дээшлүүлэх хөтөлбөр”-ийн хүрээнд Монголбанк “Санхүүгийн боловсрол” аяныг санаачлан зохион байгуулж байгаа билээ. Монголбанкны Говь-Алтай аймаг дахь салбараас аяны хүрээнд олон нийт иргэд, сургуулийн насныхан, залуучуудад санхүүгийн суурь мэдлэг о...

2017-12-01 06:25:40

Дэлгэрэнгүй ...
Ерөнхий боловсролын сургуулийн дунд /7,8,9 дүгээр/ ангийн нийт сурагчдын дунд "Миний хуримтлал" зургийн уралдааныг зарлаж байна.
"Санхүүгийн боловсрол" аяны хүрээнд Говь-Алтай аймаг дахь Монголбанкны салбар, Говь-Алтай аймаг дахь Төрийн банкны салбартай хамтран Ерөнхий боловсролын сургуулийн дунд /7,8,9 дүгээр/ ангийн нийт сурагчдын дунд "Миний хуримтлал" зургийн уралдааныг зарлаж байна....

2017-11-23 01:18:42

Дэлгэрэнгүй ...
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН БАНКНЫ МЭДЭЭЛЭЛ 2017 / 10 ДҮГЭЭР САР
Банкууд дахь нийт хадгаламжийн үлдэгдэл 2017 оны 10 дугаар сард өмнөх сараас 923.9 сая төгрөг буюу 1.4 хувиар буурч 63,455.8 сая төгрөгт хүрсэн бол өнгөрсөн оны мөн үеэс 9,563.7 сая төгрөгөөр буюу 17.7 хувиар өссөн байна. ...

2017-11-22 10:32:20

Дэлгэрэнгүй ...
"Санхүүгийн боловсрол" аяны хүрээнд Говь-Алтай аймаг дахь Монголбанкны салбар, Говь-Алтай аймаг дахь Хас банкны салбартай хамтран Ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн нийт сурагчдын дунд "Хуримтлал-Бидний ирээдүйн баталгаа" ЭССЭ бичлэгийн уралдааны
"Санхүүгийн боловсрол" аяны хүрээнд Говь-Алтай аймаг дахь Монголбанкны салбар, Говь-Алтай аймаг дахь Хас банкны салбартай хамтран Ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн нийт сурагчдын дунд "Хуримтлал-Бидний ирээдүйн баталгаа" ЭССЭ бичлэгийн уралдааныг зохион байгуулж байна....

2017-11-14 13:02:55

Дэлгэрэнгүй ...
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН БАНКНЫ МЭДЭЭЛЭЛ 2017 / 9 ДҮГЭЭР САР
Говь-Алтай аймгийн Банкууд дахь нийт хадгаламжийн үлдэгдэл 2017 оны 9 дүгээр сард өмнөх сараас 411.7 сая төгрөг буюу 0.6 хувиар буурч 64,379.7 сая төгрөгт хүрсэн бол өнгөрсөн оны мөн үеэс 9,528.3 сая төгрөгөөр буюу 17.4 хувиар өссөн байна....

2017-11-02 16:52:59

Дэлгэрэнгүй ...
Дэлхийн хуримтлалын өдрөөр сурагчид “Хуримтлал” эхлүүллээ.
...

2017-11-01 10:55:18

Дэлгэрэнгүй ...
“САНХҮҮГИЙН БОЛОВСРОЛ” АЯН ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГТ ХЭРЭГЖИЖ ЭХЭЛЛЭЭ.
Говь-Алтай аймаг дахь Монголбанкны салбараас аяны хүрээнд сургуулийн насныхан, залуу үе, төрийн болон хувийн хэвшлийн ажилтан албан хаагчид, аймгийн нийт иргэдэд санхүүгийн мэдлэг олгох сургалт, сурталчилгааг боловсролын байгууллагууд, арилжааны банкуудын мэргэжилтнүүдтэй хамтран зохион байгуулах юм. Түүний зэрэгцээ Т...

2017-10-06 16:20:42

Дэлгэрэнгүй ...
Баруун бүсийн банкны салбарын үзүүлэлтүүдийг Говь-Алтай аймгийн банкны үзүүлэлтүүдтэй харьцуулсан судалгаа. /2017 оны 02 дугаар улирлын байдлаар/
Говь-Алтай аймаг дахь банкны салбарын татан төвлөрүүлсэн хөрөнгө буюу харилцах, хадгаламжийн хэмжээ 2017 оны 02 дугаар улирлын байдлаар 83,277.3 сая төгрөг байж аймгууд дахь банкны салбарын татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн 3.8 хувийг, баруун бүс дэх банкны салбарын татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн 19.1 хувийг тус тус эзэлж бүс...

2017-09-27 10:12:10

Дэлгэрэнгүй ...
Говь-Алтай аймаг дахь банкнуудын үндсэн үзүүлэлтүүдийн судалгаа. /2017 оны 2-р улирлын байдлаар/
Тайлант улиралд хадгаламжийн үлдэгдэл өмнөх улирлаас 18.2 хувиар, харилцахын үлдэгдэл 67.4 хувиар, татан төвлөрүүлсэн хөрөнгө нийт дүнгээрээ 25.1 хувиар тус тус өссөн байна. Мөн нийт иргэдэд ногдох хадгаламжийн хэмжээ банкнуудын татан төвлөрүүлсэн хөрөнгө өссөнтэй холбогдуулан өмнөх улирлаас өсч 1,191.9 мянган төгрөг ...

2017-09-27 10:01:53

Дэлгэрэнгүй ...
ИНФОГРАФИК "ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН БАНКНЫ МЭДЭЭЛЭЛ 2017/8 ДУГААР САР"
Аймгийн банкнууд дахь нийт хадгаламжийн үлдэгдэл 2017 оны 08 дугаар сард өмнөх сараас 2,578.8 сая төгрөг буюу 3.8 хувиар буурч 64,791.4 сая төгрөгт хүрсэн бол өнгөрсөн оны мөн үеэс 10,969.0 сая төгрөгөөр буюу 20.4 хувиар өссөн байна....

2017-09-21 14:47:16

Дэлгэрэнгүй ...