Мэдээ мэдээлэл
ЧАНАРГҮЙ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ /2020.03.31/
Нийт зээлийн үлдэгдлийн 0.8 хувь буюу 1.0 тэрбум төгрөгийн зээл хугацаа хэтэрсэн, мөн 0.8 хувь буюу 1.0 тэрбум төгрөгийн зээл чанаргүй ангилалд шилжсэн байна. Чанаргүй зээлийн нийт зээлд эзлэх хувь 2018 оны эхний улиралтай харьцуулахад 0.4 хувиар буурсан ч 2019 оны мөн үеийнхээс 0.1 хувиар өссөн байна. ...

2020-04-24 16:15:28

Дэлгэрэнгүй ...
САНХҮҮГИЙН ЛУЙВРААС СЭРГИЙЛЭХИЙГ УРИАЛСАН “НЯГТЛАХ ТУСАМ АЮУЛГҮЙ” АЯНЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ ЭХЭЛЛЭЭ
Монголбанкнаас Цагдаагийн ерөнхий газар, арилжааны банкуудтай хамтран хэрэгжүүлсэн “Ятгах тусам нягтал” аяны үргэлжлэл болгон “Нягтлах тусам аюулгүй” аяныг 2020 оны 4 дүгээр сарын 20-ны өдрөөс 06 дугаар сарын 20-ны өдрийг дуустал зохион байгуулахаар боллоо. Энэ удаагийн аяныг хэрэгжүүлэхэд Монголбанк, Цагдаагийн ерөнхи...

2020-04-22 17:05:11

Дэлгэрэнгүй ...
Монголбанкны Мөнгөний бодлогын хорооны 2020 оны 4 дүгээр сарын 13-ны өдрийн ээлжит бус хурлаар эргэн төлөлт нь хүндрэлд орсон зээлдэгчийн хэрэглээний зээлийн хугацааг 12 хүртэлх сараар сунгах шийдвэр гаргалаа.
Монголбанкны Мөнгөний бодлогын хорооны 2020 оны 4 дүгээр сарын 13-ны өдрийн ээлжит бус хурлаар 1) бодлогын хүүг 1 нэгж хувиар бууруулж 9 хувьд хүргэх, 2) эргэн төлөлт нь хүндрэлд орсон зээлдэгчийн хэрэглээний зээлийн хугацааг 12 хүртэлх сараар сунгах шийдвэр гаргалаа....

2020-04-15 10:38:00

Дэлгэрэнгүй ...
2006 ОНЫ 20000 ТӨГРӨГИЙН ДЭВСГЭРТИЙГ ГҮЙЛГЭЭНЭЭС ТАТНА
Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн тушаалаар 2006 онд үйлдвэрлэгдсэн 20,000-тын дэвсгэртүүдийг 2020 оны гуравдугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн гүйлгээнээс татахаар боллоо. 2006 оны энэхүү дэвсгэрт нь олон нийтэд зориулсан түвшний хамгаалалтын элемент хангалтгүй байдгаас уг дэвсгэртийг ихэвчлэн хуурамчаар үйлдэж байна....

2020-02-13 10:26:14

Дэлгэрэнгүй ...
ШИНЭЧИЛСЭН ХАМГААЛАЛТЫН ЭЛЕМЕНТ БҮХИЙ МӨНГӨН ТЭМДЭГТҮҮДИЙГ ГҮЙЛГЭЭНД ГАРГАНА
Монголбанк нөөцийг нь дахин бүрдүүлэх шаардлагатай болсон 50, 20000 төгрөгийн дэвсгэртүүдэд орчин үеийн технологи бүхий хамгаалалтын шинэ элементүүдийг оруулан шинэчлэн сайжруулж, гүйлгээнд гаргахаар боллоо....

2020-02-13 10:21:04

Дэлгэрэнгүй ...
“ ЯТГАХ ТУСАМ НЯГТАЛ” аян хэрэгжиж эхэллээ
Монголбанк, Цагдаагийн Ерөнхий газрын мөрдөн байхцаах алба, Монголын банкны холбоо хамтран иргэд, олон нийтэд чиглэсэн санхүүгийн залилан, луйвраас сэрэмжлүүлэх зорилго бүхий “Ятгах тусам нягтал” аяныг эхлүүллээ. ...

2020-01-17 16:04:54

Дэлгэрэнгүй ...
МОНГОЛБАНКНЫ АЛТ ХУДАЛДАН АВАХ ХАНШ
...

2019-08-06 02:41:34

Дэлгэрэнгүй ...
МОНГОЛБАНКНЫ АЛТ ХУДАЛДАН АВАХ ХАНШ
...

2019-06-12 04:31:21

Дэлгэрэнгүй ...
ДЭЛХИЙН МӨНГӨНИЙ ДОЛОО ХОНОГ”-ИЙГ ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГТ ТЭМДЭГЛЭЖ БАЙНА
Дэлхийн улс орнууд жил бүрийн хавар залуучуудын санхүүгийн мэдлэгийг дээшлүүлэх чиглэлээр “Global Money Week” буюу “ Дэлхийн мөнгөний долоо хоног”-ийг зохион байгуулдаг билээ. Монголбанк “Олон нийтийн санхүүгийн суурь мэдлэгийг дээшлүүлэх хөтөлбөр”, "Банкны хөгжил-95" аяны хүрээнд АШУҮИС-ийн Говь-Алтай салбар...

2019-03-18 06:45:59

Дэлгэрэнгүй ...
БАНКНЫ ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН СУДАЛГАА
Банкууд дахь хадгаламжийн хэмжээг аймгийн нийт хүн амд хувааж үзэхэд. 2018 оны байдлаар нэг хүнд 1.6 сая төгрөгийн хадгаламж ногдож байгаа бөгөөд энэ нь 2016 онтой харьцуулахад 0.6 сая, 2017 онтай харьцаалахад 0.4 сая төгрөгөөр өссөн байна. ...

2019-03-18 01:53:35

Дэлгэрэнгүй ...