Мэдээ мэдээлэл
Монголбанк ээлийн мэдээллийн сангаас зарим иргэний мэдээллийг хязгаарлаж, хэвийн ангилалд шилжүүллээ
Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2018 оны 8 дугаар сарын 01 –ний өдрийн А-209 тоот тушаалаар Иргэний зээлийн мэдээллийн лавлагаанд хамаарах мэдээллийн нөхцөлд нэмэлт оруулж баталлаа. Уг нөхцөлд: - 2018 оны 6 дугаарын сарын 01-ний өдрөөс өмнө санхүүгийн түрээс (лизинг)-ийн төлбөр нь бүрэн төлөгдөж дууссан, - Нэг удаагийн ...

2018-08-08 08:53:44

Дэлгэрэнгүй ...
МОНГОЛБАНКНЫ АЛТ ХУДАЛДАН АВАХ ХАНШ
...

2018-08-08 08:51:18

Дэлгэрэнгүй ...
МОНГОЛБАНКНЫ АЛТ ХУДАЛДАН АВАХ ХАНШ
...

2018-08-02 01:50:02

Дэлгэрэнгүй ...
МОНГОЛБАНКНЫ АЛТ ХУДАЛДАН АВАХ ХАНШ
...

2018-07-20 02:27:58

Дэлгэрэнгүй ...
МОНГОЛБАНКНЫ АЛТ ХУДАЛДАН АВАХ ХАНШ
...

2018-07-18 07:37:47

Дэлгэрэнгүй ...
Говь-Алтай, Завхан аймгуудын банкны салбаруудын үзүүлэлтүүдийг харьцуулсан судалгаа
...

2018-07-16 08:50:21

Дэлгэрэнгүй ...
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН БАНКНЫ МЭДЭЭЛЭЛ /2018 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР УЛИРАЛ/
Говь-Алтай аймагт 2018 оны 03 дугаар сарын 31-ний байдлаар ХААН банк 1 салбар, 22 тооцооны төв, 1 тооцооны касс, Төрийн банк 1 салбар, 20 тооцооны төв, Хас банк 1 салбар, Капитал банк 1 салбар, нийт 47 нэгжийн 199 ажилтнаар дамжуулан үйл ажиллагаагаа явуулж, давхардсан тоогоор 21818 зээлдэгч, 116199 харилцах данс эзэм...

2018-07-16 08:44:03

Дэлгэрэнгүй ...
МОНГОЛБАНКНЫ АЛТ ХУДАЛДАН АВАХ ХАНШ
...

2018-07-16 08:14:19

Дэлгэрэнгүй ...
МОНГОЛБАНКНЫ АЛТ ХУДАЛДАН АВАХ ХАНШ
...

2018-07-10 10:13:12

Дэлгэрэнгүй ...
МОНГОЛБАНКНЫ АЛТ ХУДАЛДАН АВАХ ХАНШ
...

2018-07-05 09:17:33

Дэлгэрэнгүй ...