Мэдээ мэдээлэл
“САНХҮҮГИЙН БОЛОВСРОЛ” АЯН ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГТ ХЭРЭГЖИЖ ЭХЭЛЛЭЭ.
Говь-Алтай аймаг дахь Монголбанкны салбараас аяны хүрээнд сургуулийн насныхан, залуу үе, төрийн болон хувийн хэвшлийн ажилтан албан хаагчид, аймгийн нийт иргэдэд санхүүгийн мэдлэг олгох сургалт, сурталчилгааг боловсролын байгууллагууд, арилжааны банкуудын мэргэжилтнүүдтэй хамтран зохион байгуулах юм. Түүний зэрэгцээ Т...

2017-10-06 16:20:42

Дэлгэрэнгүй ...
Баруун бүсийн банкны салбарын үзүүлэлтүүдийг Говь-Алтай аймгийн банкны үзүүлэлтүүдтэй харьцуулсан судалгаа. /2017 оны 02 дугаар улирлын байдлаар/
Говь-Алтай аймаг дахь банкны салбарын татан төвлөрүүлсэн хөрөнгө буюу харилцах, хадгаламжийн хэмжээ 2017 оны 02 дугаар улирлын байдлаар 83,277.3 сая төгрөг байж аймгууд дахь банкны салбарын татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн 3.8 хувийг, баруун бүс дэх банкны салбарын татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн 19.1 хувийг тус тус эзэлж бүс...

2017-09-27 10:12:10

Дэлгэрэнгүй ...
Говь-Алтай аймаг дахь банкнуудын үндсэн үзүүлэлтүүдийн судалгаа. /2017 оны 2-р улирлын байдлаар/
Тайлант улиралд хадгаламжийн үлдэгдэл өмнөх улирлаас 18.2 хувиар, харилцахын үлдэгдэл 67.4 хувиар, татан төвлөрүүлсэн хөрөнгө нийт дүнгээрээ 25.1 хувиар тус тус өссөн байна. Мөн нийт иргэдэд ногдох хадгаламжийн хэмжээ банкнуудын татан төвлөрүүлсэн хөрөнгө өссөнтэй холбогдуулан өмнөх улирлаас өсч 1,191.9 мянган төгрөг ...

2017-09-27 10:01:53

Дэлгэрэнгүй ...
ИНФОГРАФИК "ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН БАНКНЫ МЭДЭЭЛЭЛ 2017/8 ДУГААР САР"
Аймгийн банкнууд дахь нийт хадгаламжийн үлдэгдэл 2017 оны 08 дугаар сард өмнөх сараас 2,578.8 сая төгрөг буюу 3.8 хувиар буурч 64,791.4 сая төгрөгт хүрсэн бол өнгөрсөн оны мөн үеэс 10,969.0 сая төгрөгөөр буюу 20.4 хувиар өссөн байна....

2017-09-21 14:47:16

Дэлгэрэнгүй ...
Монголбанкны Мөнгөний бодлогын зөвлөл хуралдаж, Бодлогын хүүг 12 хувьд хэвээр хадгалах шийдвэр гаргалаа.
Монголбанкны Мөнгөний бодлогын зөвлөл 2017 оны 9 дүгээр сарын 15-ны өдөр хуралдаж, Бодлогын хүүг 12 хувьд хэвээр хадгалах шийдвэр гаргалаа....

2017-09-18 09:40:54

Дэлгэрэнгүй ...
Говь-Алтай аймгийн иргэдийн дундах Мөнгөн тэмдэгтийн хэрэглээ
Говь-Алтай аймгийн төвийн “Шинэ-Алтай” захын задгай талбайд 2017 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдөр явагдсан “Мөнгөн тэмдэгтийн соёлтой хэрэглээ аян”-ы хаалтын ажиллагаанд оролцсон иргэдээс авсан "Мөнгөн тэмдэгтийн хэрэглээ" түүвэр судалгааны дүгнэлт ...

2017-09-12 15:01:36

Дэлгэрэнгүй ...
"Монголбанкны мэдээлэл" сэтгүүлийн № 10 дугаар гарлаа.
https://mongolbank.mn/documents/brochure/brochure10.pdf...

2017-09-11 10:12:37

Дэлгэрэнгүй ...
“МОНГОЛ АЛТ” аян Говь-Алтай аймагт хэрэгжиж эхэллээ.
...

2017-08-24 16:41:51

Дэлгэрэнгүй ...
ИНФОГРАФИК ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ 2017/7ДУГААР САР
...

2017-08-21 10:08:55

Дэлгэрэнгүй ...
“МОНГОЛ АЛТ” АЯН ЭХЭЛЛЭЭ.
...

2017-08-09 12:53:45

Дэлгэрэнгүй ...