Мэдээ мэдээлэл
МОНГОЛБАНКНЫ АЛТ ХУДАЛДАН АВАХ ХАНШ
...

2018-10-04 03:07:29

Дэлгэрэнгүй ...
ИРЭХ ОНЫ ЭХНИЙ ӨДРӨӨС ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЗЭЭЛИЙН ДЭЭД ХУГАЦААГ 30 САР БОЛГОНО
Монголбанкнаас баталсан шинэ журмын дагуу иргэдийн авах хэрэглээний зээлийн дээд хугацааг 30 сар байхаар тогтоожээ. Энэ журмыг 2019 оны нэгдүгээр сарын 1-нээс мөрдөнө. Иргэдийн хэрэглээний зээлийг яагаад 30 сараар хязгаарлах болсныг Монголбанкны Мөнгөний бодлого, төсөөллийн хэлтсийн захирал Н.Ургамалсувдаас тодруулсан ...

2018-10-02 03:37:25

Дэлгэрэнгүй ...
БАРУУН БҮСИЙН БАНКНЫ САЛБАРЫН АЖИЛТНУУДЫН ЗӨВЛӨГӨӨН
...

2018-08-28 08:13:28

Дэлгэрэнгүй ...
МОНГОЛБАНКНЫ АЛТ ХУДАЛДАН АВАХ ХАНШ
...

2018-08-21 06:32:48

Дэлгэрэнгүй ...
МОНГОЛБАНКНЫ АЛТ ХУДАЛДАН АВАХ ХАНШ
...

2018-08-16 01:33:08

Дэлгэрэнгүй ...
Монголбанк ээлийн мэдээллийн сангаас зарим иргэний мэдээллийг хязгаарлаж, хэвийн ангилалд шилжүүллээ
Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2018 оны 8 дугаар сарын 01 –ний өдрийн А-209 тоот тушаалаар Иргэний зээлийн мэдээллийн лавлагаанд хамаарах мэдээллийн нөхцөлд нэмэлт оруулж баталлаа. Уг нөхцөлд: - 2018 оны 6 дугаарын сарын 01-ний өдрөөс өмнө санхүүгийн түрээс (лизинг)-ийн төлбөр нь бүрэн төлөгдөж дууссан, - Нэг удаагийн ...

2018-08-08 08:53:44

Дэлгэрэнгүй ...
МОНГОЛБАНКНЫ АЛТ ХУДАЛДАН АВАХ ХАНШ
...

2018-08-08 08:51:18

Дэлгэрэнгүй ...
МОНГОЛБАНКНЫ АЛТ ХУДАЛДАН АВАХ ХАНШ
...

2018-08-02 01:50:02

Дэлгэрэнгүй ...
МОНГОЛБАНКНЫ АЛТ ХУДАЛДАН АВАХ ХАНШ
...

2018-07-20 02:27:58

Дэлгэрэнгүй ...
МОНГОЛБАНКНЫ АЛТ ХУДАЛДАН АВАХ ХАНШ
...

2018-07-18 07:37:47

Дэлгэрэнгүй ...