Мэдээ мэдээлэл
“Орон нутгийн иргэдэд зориулсан санхүүгийн боловсрол олгох сургагч багш бэлтгэх” сургалт Говь-Алтай аймаг дахь Монголбанкны салбарын байранд 2018 оны 05 дугаар сарын 14-16-ны өдрүүдэд амжилттай явагдаж байна.
“Олон нийтийн санхүүгийн суурь мэдлэгийг дээшлүүлэх хөтөлбөр”-ийн хөдөө орон нутгийн иргэдэд санхүүгийн боловсрол олгох тэргүүлэх чиглэлийн хүрээнд “Орон нутгийн иргэдэд зориулсан санхүүгийн боловсрол олгох сургагч багш бэлтгэх” сургалт Говь-Алтай аймаг дахь Монголбанкны салбарын байранд 2018 оны 05 дугаар сарын 14-16...

2018-05-15 09:25:00

Дэлгэрэнгүй ...
“Олон улсын хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах өдөр”-ийг угтан санхүүгийн хэрэглэгчиддээ мэдээлэл, сургалтуудыг хийлээ.
Говь-Алтай аймаг дахь Монголбанкны салбараас “Санхүүгийн хэрэглэгчийг хамгаалах” аяны хүрээнд санхүүгийн хэрэглэгчдэд хандсан мэдээлэл, сурталчилгааг аймгийнхаа иргэд, жижиг бизнес эрхлэгчдэд зориулан хийж байгаа билээ....

2018-03-15 09:55:49

Дэлгэрэнгүй ...
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН БАНКНЫ МЭДЭЭЛЭЛ /2017 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР УЛИРАЛ/
Говь-Алтай аймагт 2017 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар ХААН банк 1 салбар, 22 тооцооны төв, 1 тооцооны касс, Төрийн банк 1 салбар, 20 тооцооны төв, Хас банк 1 салбар, Капитал банк 1 салбар, нийт 47 нэгжийн 197 ажилтнаар дамжуулан үйл ажиллагаагаа явуулж, давхардсан тоогоор 19980 зээлдэгч, 115879 харилцах данс эзэм...

2018-03-05 02:49:02

Дэлгэрэнгүй ...
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН БАНКУУДЫН 2017 ОНЫ 3-Р УЛИРЛЫН БАЙДЛААРХ ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮДИЙН СУДАЛГАА
Орон нутаг дахь банкуудын нийт активын хэмжээ 100 тэр бум төгрөг давлаа. Чанаргүй зээлийн үлдэгдэл 1,471.9 сая төгрөгт хүрч өмнөх улирлаас 161.8 сая төгрөгөөр буюу 9.9 хувиар буурлаа. Энэ нь 2016 оны 2 дугаар улирлаас бага хэмжээнд хүрсэн үзүүлэлт болж байна. Банкнуудын татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ өмнөх улирла...

2018-01-18 06:44:13

Дэлгэрэнгүй ...
БАРУУН БҮСИЙН БАНКУУДЫН ҮЗҮҮЛЭЛТИЙГ ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН БАНКУУДЫН ҮЗҮҮЛЭЛТТЭЙ ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА
Говь-Алтай аймаг дахь банкны салбарын чанаргүй зээл 2017 оны 03 дугаар улирлын байдлаар 1,471.86 сая төгрөг байж орон нутаг дахь банкны салбарын чанаргүй зээлийн 2.9 хувийг, баруун бүс дэх банкны салбарын чанаргүй зээлийн 7.1 хувийг тус тус эзэлж бүсийн дунджаас доогуур байна. ...

2018-01-18 06:40:38

Дэлгэрэнгүй ...
“САНХҮҮГИЙН ХЭРЭГЛЭГЧИЙГ ХАМГААЛАХ” АЯН ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГТ ХЭРЭГЖИЖ ЭХЭЛЛЭЭ.
...

2018-01-12 08:39:32

Дэлгэрэнгүй ...
Банкууд дахь нийт зээлийн үлдэгдэл тайлант сард 99,200.6 сая төгрөгт хүрч өнгөрсөн оны мөн үеэс 12,750.9 сая төгрөгөөр буюу 14.7 хувиар, өмнөх сараас 946.4 сая төгрөгөөр буюу 1.0 хувиар тус тус өссөн байна.
2.ХАДГАЛАМЖ Банкууд дахь нийт хадгаламжийн үлдэгдэл 2017 оны 11 дүгээр сард өмнөх сараас 333.7 сая төгрөг буюу 0.5 хувиар буурч 63,122.1 сая төгрөгт хүрсэн бол өнгөрсөн оны мөн үеэс 7,937.2 сая төгрөгөөр буюу 10.3 хувиар өссөн байна. Хадгаламжийн үлдэгдэл 7 дугаар сараас эхлэн тогтмол буурч байна....

2017-12-18 09:36:46

Дэлгэрэнгүй ...
“Санхүүгийн боловсрол” аяны хүрээнд Хаан банктай хамтран аймгийн МСҮТөвийн 1,2 дугаар курсийн нийт 51 сурагчдад “Санхүүгийн боловсрол” аяны талаар мэдээлэл хийж хөгжөөнт “АХА” тэмцээнийг зохион
МСҮТөвийн 1,2 дугаар курсийн нийт 51 сурагчдад “Санхүүгийн боловсрол” аяны талаар мэдээлэл хийж САНХҮҮГИЙН БОЛОВСРОЛТОЙ, ХУРИМТЛАЛТАЙ ИРГЭД БОЛОХ-ыг уриалж хөгжөөнт “АХА” тэмцээнийг зохион байгууллаа. ...

2017-12-18 04:34:27

Дэлгэрэнгүй ...
Мэдээллийн өдөрлөг- Номын уншлага аймгийн номын санд зохион байгуулагдлаа
Үндэсний хэмжээнд хэрэгжиж буй “Олон нийтийн санхүүгийн суурь мэдлэгийг дээшлүүлэх хөтөлбөр”-ийн хүрээнд Монголбанк “Санхүүгийн боловсрол” аяныг санаачлан зохион байгуулж байгаа билээ. Монголбанкны Говь-Алтай аймаг дахь салбараас аяны хүрээнд олон нийт иргэд, сургуулийн насныхан, залуучуудад санхүүгийн суурь мэдлэг о...

2017-12-01 06:25:40

Дэлгэрэнгүй ...
Ерөнхий боловсролын сургуулийн дунд /7,8,9 дүгээр/ ангийн нийт сурагчдын дунд "Миний хуримтлал" зургийн уралдааныг зарлаж байна.
"Санхүүгийн боловсрол" аяны хүрээнд Говь-Алтай аймаг дахь Монголбанкны салбар, Говь-Алтай аймаг дахь Төрийн банкны салбартай хамтран Ерөнхий боловсролын сургуулийн дунд /7,8,9 дүгээр/ ангийн нийт сурагчдын дунд "Миний хуримтлал" зургийн уралдааныг зарлаж байна....

2017-11-23 01:18:42

Дэлгэрэнгүй ...