Мэдээ мэдээлэл
Банкууд дахь нийт зээлийн үлдэгдэл тайлант сард 99,200.6 сая төгрөгт хүрч өнгөрсөн оны мөн үеэс 12,750.9 сая төгрөгөөр буюу 14.7 хувиар, өмнөх сараас 946.4 сая төгрөгөөр буюу 1.0 хувиар тус тус өссөн байна.
2.ХАДГАЛАМЖ Банкууд дахь нийт хадгаламжийн үлдэгдэл 2017 оны 11 дүгээр сард өмнөх сараас 333.7 сая төгрөг буюу 0.5 хувиар буурч 63,122.1 сая төгрөгт хүрсэн бол өнгөрсөн оны мөн үеэс 7,937.2 сая төгрөгөөр буюу 10.3 хувиар өссөн байна. Хадгаламжийн үлдэгдэл 7 дугаар сараас эхлэн тогтмол буурч байна....

2017-12-18 09:36:46

Дэлгэрэнгүй ...
“Санхүүгийн боловсрол” аяны хүрээнд Хаан банктай хамтран аймгийн МСҮТөвийн 1,2 дугаар курсийн нийт 51 сурагчдад “Санхүүгийн боловсрол” аяны талаар мэдээлэл хийж хөгжөөнт “АХА” тэмцээнийг зохион
МСҮТөвийн 1,2 дугаар курсийн нийт 51 сурагчдад “Санхүүгийн боловсрол” аяны талаар мэдээлэл хийж САНХҮҮГИЙН БОЛОВСРОЛТОЙ, ХУРИМТЛАЛТАЙ ИРГЭД БОЛОХ-ыг уриалж хөгжөөнт “АХА” тэмцээнийг зохион байгууллаа. ...

2017-12-18 04:34:27

Дэлгэрэнгүй ...
Мэдээллийн өдөрлөг- Номын уншлага аймгийн номын санд зохион байгуулагдлаа
Үндэсний хэмжээнд хэрэгжиж буй “Олон нийтийн санхүүгийн суурь мэдлэгийг дээшлүүлэх хөтөлбөр”-ийн хүрээнд Монголбанк “Санхүүгийн боловсрол” аяныг санаачлан зохион байгуулж байгаа билээ. Монголбанкны Говь-Алтай аймаг дахь салбараас аяны хүрээнд олон нийт иргэд, сургуулийн насныхан, залуучуудад санхүүгийн суурь мэдлэг о...

2017-12-01 06:25:40

Дэлгэрэнгүй ...
Ерөнхий боловсролын сургуулийн дунд /7,8,9 дүгээр/ ангийн нийт сурагчдын дунд "Миний хуримтлал" зургийн уралдааныг зарлаж байна.
"Санхүүгийн боловсрол" аяны хүрээнд Говь-Алтай аймаг дахь Монголбанкны салбар, Говь-Алтай аймаг дахь Төрийн банкны салбартай хамтран Ерөнхий боловсролын сургуулийн дунд /7,8,9 дүгээр/ ангийн нийт сурагчдын дунд "Миний хуримтлал" зургийн уралдааныг зарлаж байна....

2017-11-23 01:18:42

Дэлгэрэнгүй ...
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН БАНКНЫ МЭДЭЭЛЭЛ 2017 / 10 ДҮГЭЭР САР
Банкууд дахь нийт хадгаламжийн үлдэгдэл 2017 оны 10 дугаар сард өмнөх сараас 923.9 сая төгрөг буюу 1.4 хувиар буурч 63,455.8 сая төгрөгт хүрсэн бол өнгөрсөн оны мөн үеэс 9,563.7 сая төгрөгөөр буюу 17.7 хувиар өссөн байна. ...

2017-11-22 10:32:20

Дэлгэрэнгүй ...
"Санхүүгийн боловсрол" аяны хүрээнд Говь-Алтай аймаг дахь Монголбанкны салбар, Говь-Алтай аймаг дахь Хас банкны салбартай хамтран Ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн нийт сурагчдын дунд "Хуримтлал-Бидний ирээдүйн баталгаа" ЭССЭ бичлэгийн уралдааны
"Санхүүгийн боловсрол" аяны хүрээнд Говь-Алтай аймаг дахь Монголбанкны салбар, Говь-Алтай аймаг дахь Хас банкны салбартай хамтран Ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн нийт сурагчдын дунд "Хуримтлал-Бидний ирээдүйн баталгаа" ЭССЭ бичлэгийн уралдааныг зохион байгуулж байна....

2017-11-14 13:02:55

Дэлгэрэнгүй ...
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН БАНКНЫ МЭДЭЭЛЭЛ 2017 / 9 ДҮГЭЭР САР
Говь-Алтай аймгийн Банкууд дахь нийт хадгаламжийн үлдэгдэл 2017 оны 9 дүгээр сард өмнөх сараас 411.7 сая төгрөг буюу 0.6 хувиар буурч 64,379.7 сая төгрөгт хүрсэн бол өнгөрсөн оны мөн үеэс 9,528.3 сая төгрөгөөр буюу 17.4 хувиар өссөн байна....

2017-11-02 16:52:59

Дэлгэрэнгүй ...
Дэлхийн хуримтлалын өдрөөр сурагчид “Хуримтлал” эхлүүллээ.
...

2017-11-01 10:55:18

Дэлгэрэнгүй ...
“САНХҮҮГИЙН БОЛОВСРОЛ” АЯН ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГТ ХЭРЭГЖИЖ ЭХЭЛЛЭЭ.
Говь-Алтай аймаг дахь Монголбанкны салбараас аяны хүрээнд сургуулийн насныхан, залуу үе, төрийн болон хувийн хэвшлийн ажилтан албан хаагчид, аймгийн нийт иргэдэд санхүүгийн мэдлэг олгох сургалт, сурталчилгааг боловсролын байгууллагууд, арилжааны банкуудын мэргэжилтнүүдтэй хамтран зохион байгуулах юм. Түүний зэрэгцээ Т...

2017-10-06 16:20:42

Дэлгэрэнгүй ...
Баруун бүсийн банкны салбарын үзүүлэлтүүдийг Говь-Алтай аймгийн банкны үзүүлэлтүүдтэй харьцуулсан судалгаа. /2017 оны 02 дугаар улирлын байдлаар/
Говь-Алтай аймаг дахь банкны салбарын татан төвлөрүүлсэн хөрөнгө буюу харилцах, хадгаламжийн хэмжээ 2017 оны 02 дугаар улирлын байдлаар 83,277.3 сая төгрөг байж аймгууд дахь банкны салбарын татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн 3.8 хувийг, баруун бүс дэх банкны салбарын татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн 19.1 хувийг тус тус эзэлж бүс...

2017-09-27 10:12:10

Дэлгэрэнгүй ...