“Орон нутгийн иргэдэд зориулсан санхүүгийн боловсрол олгох сургагч багш бэлтгэх” сургалт Говь-Алтай аймаг дахь Монголбанкны салбарын байранд 2018 оны 05 дугаар сарын 14-16-ны өдрүүдэд амжилттай явагдаж байна.

 “Олон нийтийн санхүүгийн суурь мэдлэгийг дээшлүүлэх хөтөлбөр”-ийн хөдөө орон нутгийн иргэдэд санхүүгийн боловсрол олгох тэргүүлэх чиглэлийн хүрээнд “Орон нутгийн иргэдэд зориулсан санхүүгийн боловсрол олгох сургагч багш бэлтгэх” сургалт Говь-Алтай аймаг дахь Монголбанкны салбарын байранд 2018 оны 05 дугаар сарын 14-16-ны өдрүүдэд амжилттай явагдаж байна.

Сургалтад аймгийн Санхүү төрийн сан, Монголбанкны салбарын ажилчид, Монголын Мэргэшсэн нягтлан бодогчдийн институтын төлөөлөл, Говь-алтай аймаг дахь Насан туршийн боловсролын төвийн хөдөө орон нутгийн сургагч багш нар хамрагдаж байна.

Сургалтыг Монголбанк, Санхүүгийн зохицуулах хороо, БСШУСЯ-ны НТБҮТ, Эрдэм мэдлэг түгээх төв ТББ –ийн мэргэжилтнүүд явуулж байна.

 “Олон нийтийн санхүүгийн суурь мэдлэгийг дээшлүүлэх хөтөлбөр”-ийн хөдөө орон нутгийн иргэдэд санхүүгийн боловсрол олгох тэргүүлэх чиглэлийн хүрээнд “Орон нутгийн иргэдэд зориулсан санхүүгийн боловсрол олгох сургагч багш бэлтгэх” сургалт Говь-Алтай аймаг дахь Монголбанкны салбарын байранд 2018 оны 05 дугаар сарын 14-16-ны өдрүүдэд амжилттай явагдаж байна.

Сургалтад аймгийн Санхүү төрийн сан, Монголбанкны салбарын ажилчид, Монголын Мэргэшсэн нягтлан бодогчдийн институтын төлөөлөл, Говь-алтай аймаг дахь Насан туршийн боловсролын төвийн хөдөө орон нутгийн сургагч багш нар хамрагдаж байна.

Сургалтыг Монголбанк, Санхүүгийн зохицуулах хороо, БСШУСЯ-ны НТБҮТ, Эрдэм мэдлэг түгээх төв ТББ –ийн мэргэжилтнүүд явуулж байна.

 

НИЙТЭЛСЭН: 2018-05-15 09:25:00