Байгууллагууд
САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, АУДИТЫН АЛБА

Д/д

Овог нэр

Албан тушаал

Утасны дугаар

1

Д.Ганзориг

Дарга

99088376

2

А.Бүрэндэлгэр

Санхүүгийн хяналт, шалгалтын улсын байцаагч

99055280

3

Ч.Дулмаа

Санхүүгийн хяналт, шалгалтын улсын байцаагч

99970908

4

Ц.Баттөр

Санхүүгийн хяналт, шалгалтын улсын байцаагч

99480938

5

Б.Дэлгэрбаяр

Дотоод аудитор

94011781

6

А.Мөнхтөр

Нягтлан бодогч Архив бичиг хэргийн ажилтан

95528208

 

НИЙТЭЛСЭН: 2017-04-06 16:31:46