Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр
ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ТОГТООЛ ШИЙДВЭР
...

2017-05-22 09:35:51

Дэлгэрэнгүй ...