ТАНИЛЦУУЛГА

    ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА

ЧАНДАГИЙН БАТ-ЭРДЭНЭ

 

Төгссөн сургууль: 

  •   ГАА-ийн 12 жилийн V сургууль
  •    2007 он МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн Олон улсын эрх зүйн анги
  •    2013 он Удирдлагын академи Төрийн удирдлагын менежер
  •    2010 он Удирдлагын академийн Төрийн удирдлагын магистер

 

   Ажлын туршлага:

  •    2008-2009 он ГАА-ийн Эрүүл мэндийн газар Хуулийн зөвлөх, хяналт үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн
  •    2009-2012 он Хууль зүй дотоод хэргийн яам мэргэжилтэн
  •    2012-2013 он Хууль зүйн яамны Хууль зүйн бодлогын газрын мэргэжилтэн
  •    2013-2015 он  Хууль зүйн яамны Эрх зүйн шинэчлэлийн бодлогын газар мэргэжилтэн
  •    2015-2016 он Хууль зүйн яамны Эрх зүйн шинэчлэлийн бодлогын газар ахлах мэргэжилтэн
  •    2016 оноос ГАА-ийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга

 

 

 

 

НИЙТЭЛСЭН: 2018-01-11 11:53:19