Бүтээн байгуулалт
Цогт сумд 100 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын ажил хийгдэж байна
...

2018-10-13 01:39:52

Дэлгэрэнгүй ...
Цээл сумын эрүүл мэндийн төвийн шинэ барилгын ажил 98 хувийн гүйцэтгэлтэй байна.
...

2018-10-12 13:32:23

Дэлгэрэнгүй ...