ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭГДСЭН ТӨВИЙН МЭРГЭЖИЛТЭНГҮҮД

Д/Д

Овог

Нэр

Албан тушаал

Ажиллах журам

Харилцах

утас

Иргэдийг хүлээн авах цаг

1.

Цэрэндорж

Ахнбаяр

Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн менежер

Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийс үзүүлж байгаа үйлчилгээг хөнгөн шуурхай стандартын дагуу хүргэн ажиллаж байна.

99483788

09-13,14-18цаг

 

2.

 Сэрээжид

Ариунжаргал

Иргэдээ сонсох 7048-1111 утас хариуцсан мэргэжилтэн

Иргэдээ сонсох нээлттэй утас 70481111 дугаарт иргэдээс ирсэн төрийн байгууллага ,албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг тэмдэглэн авч бүртгэлд бүртгэж  шийдвэрлэх

99266525

09-13,14-18цаг

 

3.

Сэржмядаг

Байгальмаа

Цахимжуулалт хариуцсан  ажилтан

Архивыг эрэлт ихтэй баримтыг цахимд санд холбох

85113689

 

4.

Алтайбаатар

Отгонцэцэг

Цахимжуулалт хариуцсан  ажилтан

Архивыг эрэлт ихтэй баримтыг цахимд санд холбох

99480066

 

5.

Алтангэрэл

Энхцэцэг

Цахимжуулалт хариуцсан  ажилтан

Архивыг эрэлт ихтэй баримтыг цахимд санд холбох

88320831

 

6.

Чулуунбат

Угтахбаяр

Улсын бүртгэгч

Иргэдийн бүртгэлийн чиглэлээр мэдээлэл зөвлөгөө өгөх,бүртгэж батлах

99778668

09-13,14-18цаг

 

 

7.

   Буяндэлгэр

Ичинхорлоо

Есөнбулаг сум хариуцсан мэргэжилтэн

Нийгмийн халамжийн багц хууль, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хуулийн хүрээнд иргэдэд тэтгэвэр тэтгэмж, тусламж, хөнгөлөлтөнд хамруулах

   99979412

 9-13 цаг, 14-18 цаг

 

8.

Мягмар

Ариунжаргал

Есөнбулаг сум хариуцсан мэргэжилтэн

 

Нийгмийн халамжийн багц хууль, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хуулийн хүрээнд иргэдэд тэтгэвэр тэтгэмж, тусламж, хөнгөлөлтөнд хамруулах

99560844

9-13 цаг, 14-18 цаг

 

9.

Балдандорж

 

 Болормаа

 

Есөнбулаг сум хариуцсан мэргэжилтэн

 

Нийгмийн халамжийг багц хууль, Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуулийн хүрээнд иргэдэд тэтгэвэр, тэтгэмж хөнгөлөлтөд хамруулах үйлчилгээ үзүүлэх

99042533

9-13 цаг, 14-18 цаг

 

10.

Байгалмаа

Дулмаа

 

Газрын даамал

Иргэдэд газартай холбоотой хууль тогтоомж, Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн лавлагаа мэдээлэл болон холбоотой бичиг баримтаар үйлчлэх

 99208502

 09:00 – 18:00

 

11.

Загдсүрэн

Отгонцэцэг

Барилгын материал үйлдвэрлэл, лабортори хариуцсан мэргэжилтэн

Барилгын материалын үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх төсөл хөтөлбөр,төлөвлөгөө арга хэмжээг орон нутагт хэрэгжүүлэх,барилгын материалын сорилт шинжилгээний лабораторын үйл ажиллагааг зохион байгуулах

94020609

9-13 цаг, 14-18 цаг

 

12

Сүхбаатар

Сайнбаяр

 Нотариатч

Төрийн нэрийн өмнөөс гэрчилэх үүрэг гүйцэтгэнэ 

99918880

 

9-13 цаг, 14-18 цаг

 

13

Цэрэндорж

Ганзориг

Нийгмийн даатгалын улсын байцаагч

Нийгмийн даатгалын багц хуулийн хүрээнд зөвөлгөө,зөвлөмж өгөх ажил олгогч иргэд,даатгуулагчдын нийгмийн даатгалын дэвтэрт баталгаажилт хийх

94492719

9-13 цаг, 14-18 цаг

 

 

НИЙТЭЛСЭН: 2019-03-22 01:44:44