НЭР ТӨРӨЛ ЖАГСААЛТ
2021 оны ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ХАНДАЖ ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН
...

2022-01-14 12:39:08

Дэлгэрэнгүй ...
Говь-Алтай аймгийн төрийн байгууллага, албан тушаалтанд хандаж иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал
...

2022-01-14 12:33:12

Дэлгэрэнгүй ...
ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭГДСЭН ТӨВИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭР ТӨРӨЛ ЖАГСААЛТ
...

2021-10-11 09:49:00

Дэлгэрэнгүй ...
ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭГДСЭН ТӨВИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭР ТӨРӨЛ ЖАГСААЛТ
...

2020-12-13 09:35:15

Дэлгэрэнгүй ...