Хүний нөөцийн стратеги
“ӨӨРЧЛӨЛТИЙН УДИРДЛАГА-CHANGE MANAGEMENT” СЭДВЭЭР МЭДЭЭЛЭЛ ӨГЛӨӨ
...

2022-05-17 16:07:16

Дэлгэрэнгүй ...
БОЛОВСОН ХҮЧИН ХӨТӨЛБӨР
...

2021-06-15 18:23:36

Дэлгэрэнгүй ...
Боловсон хүчин хөтөлбөр
...

2019-01-10 10:08:11

Дэлгэрэнгүй ...