Хууль зүйн туслалцааны төвийн Говь-алтай аймаг дах салбар

Хууль зүйн туслалцааны төвийн Говь-алтай аймаг дах салбараас иргэдэд хууль зүйн туслалцаа үйлчилгээг үнэ төлбөргүй үзүүлж байна.

НИЙТЭЛСЭН: 2020-04-29 17:02:03