9 сар

Дугаар

Огноо

Товч утга

Файл татах

1

А/400

2021.

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

2

А/401

2021.09.02

 

Татах

3

А/402

2021.09.02

Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын хугацааг сунгаж, зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах тухай

Татах

4

А/403

2021.09.07

 

Татах

5

А/404

2021.09.07

Газар эзэмших эрхийн дуудлага худалдаа зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

6

А/405

2021.09.09

Комисс томилох тухай

Татах

7

А/406

2021.09.09

Газар өмчлөх эрх дуусгавах болгох тухай

Татах

8

А/407

2021.09.09

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах, хамтран эзэмшил хасулах тухай

Татах

9

А/408

2021.09.09

Эзэмшил газрын хэмжээ өөрчлөх тухай

Татах

10

А/409

2021.09.09

Газар эзэмшүүлэх тухай

Татах

11

А/410

2021.09.09

Газар эзэмших эрх сэргээх тухай

Татах

 

НИЙТЭЛСЭН: 2021-09-13 17:25:19